Nauczyciele

Janusz Najda

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fizyka
1I(p)

46
r_fizyka
4MtG,4S
fizr
46
 
 
 
 
 
 
Wt r_fizyka
4MtG,4S
fizr
46
r_fizyka
4MtG,4S
fizr
46
 
 
 
fizyka
1MMt(p)

46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
fizyka
1PMt(g)

46
 
 
 
fizyka
1GI(g)

46
fizyka
1KE(g)

46
r_fizyka
3G,3KE
fiz
46
r_fizyka
4MtG,4S
fizr
46
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
r_fizyka
4MtG,4S
fizr
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
3G,3KE
fiz
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Bajkowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
JaI
3KE
1. Grupa
53
JaI
4GEM

56
JaI
3IM
mt
1
j.ang.zaw
4KI

I3
JaI
4SM
j.ang1
I3
JaI
3I
1. Grupa
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
JaI
3BM
2. Grupa
58
godz.wych
4SM

I2
JaI
3KE
1. Grupa
53
JaI
NJM

 
 
 
JaI
3SM
s
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
NJM

 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
3KE
1. Grupa
53
JaI
4SM
j.ang1
I3
j.ang.zaw
4KI

I3
JaI
4GEM

44
JaI
3SM
s
44
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
JaI
PK

j.ang.zaw
4SM

43
 
 
 
JaI
4SM
j.ang1
24
JaI
3I
1. Grupa
57
JaI
3IM
mt
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
4SM

I2
JaI
3I
1. Grupa
I2
JaI
3IM
mt
54
 
 
 
JaI
3SM
s
45
 
 
 
JaI
4GEM

23
 
 
 

Zdzisław Biały

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
Wf1
3SM
2. Grupa
H2
Wf1
4IB

H1
 
 
 
Wf1
4MtG
mt,gch
G1
Wf1
4IA

HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
3IM
ich,mt
G1
Wf1
4MtG
mt,gch
HZ
Wf1
4S

HZ
Wf1
3SM
2. Grupa
G1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Wf1
3IM
ich,mt
G1
Wf1
4S

G1
Wf1
4IA

G2
Wf1
1BM(g)
1. Grupa
G1
 
 
 
Wf1
4IB

H2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Wf1
3IM
ich,mt
G1
Wf1
4MtG
mt,gch
G2
 
 
 
Wf1
4IB

G1
Wf1
1BM(g)
1. Grupa
HT
godz.wych
4S

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
4S

G1
Wf1
4IA

G1
Wf1
3SM
2. Grupa
G2
Wf1
1BM(g)
1. Grupa
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radołsaw Bielak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
godz.wych
2SM

10
 
 
 
informatyka
1MMt(p)
rm
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
1MS(g)

23
r_informat.
3KE
inf
T
r_informat.
3I
in1
21
 
 
 
informatyka
1GI(g)
i
T
matematyka
2SM

44
 
 
 
r_informat.
2GI,2MMt,2SM
rinf1,rinf
21
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
2SM

45
matematyka
1MS(g)

56
 
 
 
r_informat.
3G
in2
T2
 
 
 
 
 
 
Czw r_informat.
3KE
inf
T
matematyka
1MS(g)

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi r_informat.
2GI,2MMt,2SM
rinf1,rinf
T2
informatyka
1PMt(g)
prch,prdz
T2
r_informat.
3I
in1
T2
matematyka
2SM

52
matematyka
1MS(g)

43
 
 
 
r_informat.
3G
in2
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieczysław Czwaliński

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1PMt(g)
prch
HZ
Wf1
1MMt(p)
rm
H2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1PMt(g)
prch
HZ
Wf1
2SM,2GI
m,ch1
HZ
 
 
 
Wf1
1MMt(p)
rm
G2
Wf1
1KE(g)
e
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Wf1
1MS(g)
chs,dzs
HT
Wf1
2SM,2GI
m,ch1
HZ
 
 
 
 
 
 
Wf1
1KE(g)
e
H2
Wf1
2MMt
m
G2
Wf1
1PMt(g)
prch
G1
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1KE(g)
e
HT
Wf1
1MS(g)
chs,dzs
G2
 
 
 
Wf1
1MMt(p)
rm
G1
Wf1
2MMt
m
HZ
 
 
 
Pi  
 
 
Wf1
1MS(g)
chs,dzs
G2
Wf1
2SM,2GI
m,ch1
HT
Wf1
2MMt
m
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grzegorz Czyżyk

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zarz baz dan
3I
1. Grupa
T
zarz baz dan
3I
1. Grupa
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
informatyka
1I(p)
g1ch,g1dz
T
sys baz dan
2I
2. Grupa
T
godz.wych
4IA

I3
zarz baz dan
3IM
ich,idz
T
zarz baz dan
3IM
ich,idz
T
r_informat.
2GI
rinf2
T
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
zarz baz dan
3I
2. Grupa
T
zarz baz dan
3I
2. Grupa
T
zarz baz dan
3I
1. Grupa
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
sys baz dan
2I
2. Grupa
T
zarz baz dan
3IM
ich,idz
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi r_informat.
2GI
rinf2
T
zarz baz dan
3I
2. Grupa
T
sys baz dan
2I
2. Grupa
T
 
 
 
 
 
 
informatyka
1MMt(p)
mtch,mtdz
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Dąbrowski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
fizyka
PK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_informat.
4MtG,4S,4IB
infr
40
 
 
 
 
 
 
Wt r_informat.
4MtG,4S,4IB
infr
21
r_informat.
4MtG,4S,4IB
infr
21
r_informat.
2I
rinf
21
 
 
 
r_informat.
4IA
infr
21
r_fizyka
3IM

52
r_informat.
4GEM,4KI
infr
21
r_informat.
4GEM,4KI
infr
21
r_fizyka
2SM,2GI,2MMt
rfiz
46
 
 
 
Śr  
 
 
r_informat.
4GEM,4KI
infr
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_informat.
4IA
infr
T
r_informat.
3G
in1
T
r_informat.
4MtG,4S,4IB
infr
21
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
r_fizyka
3IM

46
godz.wych
3IM

10
 
 
 
r_informat.
4IA
infr
T
r_informat.
4IA
infr
T
r_informat.
4GEM,4KI
infr
21
 
 
 
 
 
 
Pi r_fizyka
2SM,2GI,2MMt
rfiz
46
r_informat.
4MtG,4S,4IB
infr
21
 
 
 
r_informat.
4IA
infr
21
 
 
 
informatyka
1I(p)
g2
21
r_informat.
3G
in1
21
r_informat.
4GEM,4KI
infr
21
r_informat.
2I
rinf
21
 
 
 

Monika Dymel

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski
3IM

44
j.polski
2SM

44
j.polski
4S

44
j.polski
4GEM

44
j.polski
4GEM

44
 
 
 
j.polski
4KI

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
j.polski
2GI

44
 
 
 
j.polski
1I(p)

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr j.polski
2SM

44
j.polski
1I(p)

44
j.polski
3IM

44
j.polski
4GEM

44
j.polski
4S

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw j.polski
3IM

44
 
 
 
 
 
 
j.polski
4GEM

44
j.polski
4KI

58
j.polski
4KI

58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
j.polski
4KI

44
j.polski
2GI

44
j.polski
4S

44
j.polski
4S

44
j.polski
1I(p)

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henryk Dziewulski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
1KE(g)

43
godz.wych
1KE(g)

43
matematyka
4GEM

43
masz elektr
2KE
e
44
 
 
 
 
 
 
Wt Prac.pomiarów.elektr.
1KE(g)
k
24
Prac.pomiarów.elektr.
1KE(g)
k
24
matematyka
4GEM

45
matematyka
1KE(g)

44
 
 
 
 
 
 
matematyka
2GI

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
2GI

56
matematyka
4GEM

56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw Prac.pomiarów.elektr.
1KE(g)
k
24
Prac.pomiarów.elektr.
1KE(g)
k
24
 
 
 
matematyka
1KE(g)

46
matematyka
4GEM

46
matematyka
4GEM

46
matematyka
2GI

46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
matematyka
1KE(g)

56
matematyka
4GEM

56
matematyka
4GEM

56
 
 
 
 
 
 
masz elektr
2KE
e
1
 
 
 
 
 
 

Andrzej Dżaman

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
pod elek i e
2KE
k
24
pods ele i e
3SM
s
9
 
 
 
pods ele i e
2SM
s
57
inst elektr
2KE
e
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
inst elektr
2KE
e
53
godz.wych
4KI

I3
pods ele i e
2MMt
mtch,mtdz
57
pod elek i e
2KE
k
1
Ek-.masz
3KE
e
57
pods ele i e
3SM
s
43
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-.masz
3KE
e
53
pods ele i e
2SM
s
24
pods ele i e
2MMt
mtch,mtdz
25
pr pom e i e
2MMt
mtch,mtdz
26
pr pom e i e
2MMt
mtch,mtdz
26
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod elek i e
2KE
k
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
2MMt
mtch,mtdz
26
Ek-.masz
3KE
e
53
pod elek i e
2KE
k
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janusz Falenta

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diag ele i ele2
3SM
s
9
Diag ele i ele2
3SM
s
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt dia z poj sa
3BM
2. Grupa
26
sil-poj-sam
2BM
m
26
pod-nad-p-sa
2BM
m
20
 
 
 
pod-nad-p-sa
NJM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr dia z poj sa
2BM
m
9
dia z poj sa
2BM
m
9
Prac.diagn.sam
1MS(g)
chs,dzs
9
Prac.diagn.sam
1MS(g)
chs,dzs
9
 
 
 
 
 
 
Diag ele i ele2
2BM
e
9
Diag ele i ele2
2BM
e
9
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
pod-nad-p-sa
2BM
m
46
sil-poj-sam
2BM
m
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi dia z poj sa
3BM
2. Grupa
56
dia z poj sa
3BM
2. Grupa
56
godz.wych
3BM

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Gorczyca

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wit i ap int
3IM
ich,idz
40
pr apl inter
3IM
ich,idz
T
pr apl inter
3IM
ich,idz
T
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wit i ap int
3I
1. Grupa
T2
wit i ap int
2GI
i
21
wit i ap int
2I
1. Grupa
T2
wit i ap int
2I
2. Grupa
T2
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr apl inter
3IM
ich,idz
40
pr apl inter
3IM
ich,idz
40
wit i ap int
2GI
i
40
wit i ap int
2I
2. Grupa
40
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wit i ap int
2I
1. Grupa
40
 
 
 
wit i ap int
3I
1. Grupa
40
 
 
 
wit i ap int
3IM
ich,idz
40
 
 
 

Tomasz Hanc

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn ad sie sys o
3I
2. Grupa
T2
ad sie sys o
3I
2. Grupa
T2
ad lok si ko
3I
1. Grupa
T2
ad lok si ko
3IM
ich,idz
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
roz_goe
2KE,2MMt
rgeo
56
sieci komp
1GI(g)
i
T2
 
 
 
sieci komp
1I(p)
g2
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
sieci komp
1I(p)
g1ch,g1dz
T2
ad sie sys o
3IM
ich,idz
T2
ad sie sys o
3IM
ich,idz
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
ad lok si ko
3I
1. Grupa
T2
ad lok si ko
3I
1. Grupa
T2
 
 
 
sieci komp
1GI(g)
i
T2
 
 
 
ad sie sys o
3I
1. Grupa
T2
ad sie sys o
3I
1. Grupa
T2
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sieci komp
1I(p)
g1ch,g1dz
11
ad lok si ko
3IM
ich,idz
T2
ad lok si ko
3IM
ich,idz
T2
sieci komp
1I(p)
g2
T2
roz_goe
2KE,2MMt
rgeo
42
 
 
 

Tadeusz Haruk

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz-elektron
2KE
k
25
godz.wych
2BM

22
urz-elektron
1KE(g)
k
58
urz-elektron
3KE
k
1
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz-elektron
2KE
k
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz-elektron
1KE(g)
k
57
urz-elektron
3KE
k
1
urz-elektron
2KE
k
25
urz-elektron
2KE
k
25
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Jokisz-Rogucka

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski
3KE

52
j.polski
1KP(p)

52
kultura
1GI(g)

52
j.polski
1BM(p)

52
j.polski
1BM(g)

52
j.polski
1GI(g)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.polski
2BM

52
kultura
1KE(g)

52
 
 
 
j.polski
PK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr j.polski
3KE

52
j.polski
1KP(p)

52
j.polski
1BM(p)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw j.polski
2BM

52
j.polski
3KE

52
kultura
1PMt(g)

42
j.polski
1KP(p)

52
 
 
 
 
 
 
j.polski
1GI(g)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
j.polski
1BM(g)

52
kultura
1MS(g)

52
 
 
 
j.polski
1GI(g)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darek Jabłoński

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
Wf1
1BM(p)
1. Grupa
G1
Wf1
1PMt(g)
gmt
HT
Wf1
1GI(g)
Chłopcy
G2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1GI(g)
Chłopcy
G1
Wf1
2MMt
mtch
H2
 
 
 
Wf1
3BM
1. Grupa
G1
Wf1
1PMt(g)
gmt
G2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1BM(g)
2. Grupa
HT
Wf1
1BM(p)
1. Grupa
G1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Wf1
2MMt
mtch
H2
Wf1
1BM(g)
2. Grupa
HT
Wf1
1BM(p)
1. Grupa
G2
Wf1
3BM
1. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
Wf1
1GI(g)
Chłopcy
G2
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
Wf1
1PMt(g)
gmt
HT
Wf1
2MMt
mtch
G1
Wf1
3BM
1. Grupa
H2
Wf1
1BM(g)
2. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grzegorz Jegorow

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast
1I(p)

I2
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
50
Prz prac.do.publik
2GI
g
50
Prz prac.do.publik
2GI
g
50
 
 
 
Grafika w publik
3G
1. Grupa
50
Grafika w publik
3G
1. Grupa
50
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godz.wych
1GI(g)

I1
informatyka
1GI(g)
g
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
 
 
 
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
49
Śr  
 
 
 
 
 
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast
1KP(p)

I3
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
50
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod.graf.3D
3G
2. Grupa
50
Pod.graf.3D
3G
2. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
3G
2. Grupa
50
Plast
1MMt(p)

52
Graf.w dryk.cyfr
3G
1. Grupa
50
 
 
 
 
 
 

Wiesław Jezierski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
3I

I2
religia
2KE
rel
10
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
3BM

10
religia
4S

10
 
 
 
religia
2BM

I1
religia
2MMt
rel
51
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
religia
3KE
religia
23
religia
4MtG
rel
54
religia
4S

I2
religia
1KE(g)
rel
I2
religia
2BM

10
religia
1BM(g)

I1
religia
3I

43
religia
2I

43
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
4MtG
rel
I1
religia
3KE
religia
44
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
religia
2MMt
rel
I3
religia
1BM(g)

I3
religia
1KE(g)
rel
I3
religia
3BM

I3
 
 
 
 
 
 
religia
2I

44
 
 
 
religia
2KE
rel
55

Andrzej Kamiński

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geografia
1MS(g)

51
geografia
1KE(g)

44
geografia
1GI(g)

23
geografia
1MMt(p)

56
roz_goe
2SM,2GI
rgeo
52
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geografia
1PMt(g)

52
geografia
1KP(p)

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geografia
1BM(g)

52
roz_goe
2SM,2GI
rgeo
44
 
 
 

Joanna Kępka

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn godz.wych
2GI

42
 
 
 
JnII
PK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
3G
j.n2.p1
53
JnII
2KE,2GI,2MMt
jn.p0
52
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Kossak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
u_hist.i sp.
4IB

23
u_hist.i sp.
3IM

23
historia
1KP(p)

43
u_hist.i sp.
4IA

45
 
 
 
historia
1MS(g)

23
u_hist.i sp.
3G

23
 
 
 
 
 
 
Wt historia
1I(p)

23
 
 
 
u_hist.i sp.
3I

23
 
 
 
u_hist.i sp.
PK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
3IM

51
 
 
 
u_hist.i sp.
4IA

51
u_hist.i sp.
3G

23
u_hist.i sp.
4IB

23
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
4IB

44
historia
1I(p)

22
godz.wych
1I(p)

I1
historia
1GI(g)

23
u_hist.i sp.
3KE

23
historia
1KP(p)

23
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
3KE

22
u_hist.i sp.
3I

23
u_hist.i sp.
4IA

23
historia
2SM

23
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbigniew Koprukowniak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1KE(g)
e
24
 
 
 
pom elektron
PK

pom elektron
2KE
k
24
pom elektron
2KE
k
24
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
pods ele i e
1KE(g)
e
9
pods ele i e
1KE(g)
e
9
 
 
 
 
 
 
prac elektro
2KE
e
24
prac elektro
2KE
e
24
pom elektron
3KE
k
24
pom elektron
3KE
k
24
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1KE(g)
e
24
pom elektron
2KE
k
24
pom elektron
2KE
k
24
Pi pom elektron
3KE
k
24
pom elektron
3KE
k
24
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1KE(g)
e
9
pods ele i e
1KE(g)
e
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Kotuła-Dybek

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
pod elek i e
1KE(g)
k
25
inst elektr
3KE
e
1
pr inst elek
3KE
e
25
pr inst elek
3KE
e
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1MMt(p)
mtch,mtdz
25
 
 
 
pod elek i e
1KE(g)
k
26
pr prog u i
3IM
mt
26
pr prog u i
3IM
mt
26
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr prog u i
3IM
mt
26
pr prog u i
3IM
mt
26
eksplo u ele
2KE
k
24
eksplo u ele
2KE
k
24
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
pr inst elek
3KE
e
24
pr inst elek
3KE
e
24
 
 
 
inst elektr
3KE
e
25
pod elek i e
1KE(g)
k
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
pr prog u i
3IM
mt
26
pr prog u i
3IM
mt
26
eksplo u ele
2KE
k
24
eksplo u ele
2KE
k
24
pod elek i e
1KE(g)
k
24
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1MMt(p)
mtch,mtdz
25
 
 
 

Ewa Koziej

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn roz_goe
4SM
geor
22
roz_goe
4SM
geor
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt roz_goe
4MtG,4S
geor
22
roz_goe
4MtG,4S
geor
22
 
 
 
roz_goe
3I,3SM
geo
22
 
 
 
 
 
 
roz_goe
4IB,4GEM,4KI
geor
22
roz_goe
4IB,4GEM,4KI
geor
22
roz_goe
4SM
geor
22
 
 
 
Śr  
 
 
roz_goe
4IB,4GEM,4KI
geor
22
 
 
 
przedsięb.
2KE

22
przedsięb.
2MMt

22
geografia
1I(p)

22
 
 
 
przedsięb.
2SM

22
roz_goe
4MtG,4S
geor
22
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przedsięb.
2MMt

22
roz_goe
4SM
geor
22
roz_goe
4IB,4GEM,4KI
geor
22
roz_goe
4MtG,4S
geor
22
 
 
 
Pi  
 
 
roz_goe
4MtG,4S
geor
22
roz_goe
3I,3SM
geo
22
 
 
 
przedsięb.
2SM

22
godz.wych
4GEM

22
przedsięb.
2KE

22
roz_goe
4IB,4GEM,4KI
geor
22
roz_goe
4SM
geor
22
 
 
 

Mariusz Kruk

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
2GI
rel
I1
religia
1BM(p)

45
religia
3IM

45
Śr  
 
 
religia
1BM(p)

56
religia
4GEM

I2
 
 
 
religia
1PMt(g)
rel
I1
 
 
 
religia
1KP(p)
rel
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
religia
2GI
rel
I1
religia
1KP(p)
rel
I1
religia
1PMt(g)
rel
I1
 
 
 
 
 
 
religia
4GEM

10
religia
3IM

10
 
 
 
 
 
 

Alicja Krzywińska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
1KE(g),1GI(g),1MS(g),1PMt(g)
jn0
58
JnII
4MtG
j.nie2
58
JnII
1MMt(p)
jn1
I1
JnII
3I
1. Grupa
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
4KI
j.n2.p1
58
JnII
4GEM
j.nie2
58
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
4MtG
j.nie2
58
JnII
1KE(g)
jn1
58
JnII
4KI
j.n2.p1
58
 
 
 
Śr  
 
 
JnII
2MMt
jn.p1
58
JnII
2I
jn.p1.g1
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
1I(p)
jn1
57
JnII
4MtG
j.nie2
58
JnII
3IM,3SM,3G
j.n.p0,j.n2.p0
58
JnII
2I,2GI
jn.p1.g2,jn.p1
58
Czw  
 
 
JnII
4GEM
j.nie2
58
JnII
1MMt(p)
jn1
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi JnII
1KE(g),1GI(g),1MS(g),1PMt(g)
jn0
58
JnII
4KI
j.n2.p1
58
JnII
4GEM
j.nie2
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
1KE(g)
jn1
58
JnII
1I(p)
jn1
58
 
 
 

Katarzyna Krzyżak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
JaI
4IB

46
JaI
2GI
g
10
JaI
3G
1. Grupa
54
 
 
 
JaI
1MMt(p)
rm
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
4S

I3
JaI
1I(p)
g2
I1
JaI
3I
2. Grupa
20
 
 
 
JaI
3G
2. Grupa
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
4IB

I3
JaI
3G
2. Grupa
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw JaI
4IB

55
 
 
 
j.ang.zaw
4S

52
JaI
3I
2. Grupa
20
j.ang.zaw
4IA

45
godz.wych
3G

44
 
 
 
JaI
1I(p)
g2
51
JaI
3G
1. Grupa
51
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
4IA

51
JaI
3I
2. Grupa
1
 
 
 
JaI
3G
1. Grupa
54
JaI
2I
2. Grupa
1
JaI
3G
2. Grupa
57
JaI
1MMt(p)
rm
45
 
 
 

Janusz Lesicki

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1KE(g)
k
G2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1MS(g)
chm,dzm
HZ
Wf1
1KE(g)
k
HZ
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1MS(g)
chm,dzm
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1KE(g)
k
H1
 
 
 
Wf1
1MS(g)
chm,dzm
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leszek Leśniak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1I(p)
g1ch
H1
Wf1
4GEM
gch,e,mt
G2
Wf1
4SM

G2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1I(p)
g1ch
H2
Wf1
4KI

G2
Wf1
4GEM
gch,e,mt
G2
 
 
 
 
 
 
Wf1
4SM

HT
Wf1
3KE
e
HZ
 
 
 
Śr  
 
 
Wf1
3G
Chłopcy
G2
 
 
 
 
 
 
Wf1
3I
1. Grupa
H2
Wf1
3KE
e
G2
Wf1
4KI

H1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Wf1
3G
Chłopcy
G2
Wf1
4GEM
gch,e,mt
G1
Wf1
3I
1. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi Wf1
3KE
e
HT
Wf1
3I
1. Grupa
HZ
Wf1
3G
Chłopcy
G2
Wf1
4KI

H1
 
 
 
 
 
 
Wf1
4SM

G1
Wf1
1I(p)
g1ch
H1
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Lipska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pod k m
1MS(g)
chm,dzm
41
pod-k-maszyn
1MS(g)
chs,dzs
41
 
 
 
pod-k-maszyn
2BM
m
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
tech m m i u
2MMt
m
41
tech m m i u
2MMt
m
41
godz.wych
1MS(g)

46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
pr pod k m
1MS(g)
chm,dzm
41
pr pod k m
1MS(g)
chm,dzm
41
 
 
 
pod-k-m-u
3SM
m
53
 
 
 
pod-k-maszyn
1MS(g)
chs,dzs
41
tech m m i u
2MMt
m
41
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
2BM
m
41
 
 
 
pod-k-maszyn
1MS(g)
chs,dzs
41
tech m m i u
2MMt
m
41
pod-k-maszyn
1MMt(p)
rm
41
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
tech m m i u
2MMt
m
41
proj pr podu
3SM
m
41
proj pr podu
3SM
m
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Lipski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
prz ru dro
2BM
m
9
Budowa poj.sam
2BM
e
26
 
 
 
sil-poj-sam
1BM(p)

46
pod-nad-p-sa
1MS(g)
chs,dzs
I1
sil-poj-sam
3SM
s
I2
pod-nad-p-sa
3SM
s
I3
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
pod-nad-p-sa
3BM

I1
dia z poj sa
3BM
1. Grupa
26
przep-r-drog
2SM
s
I3
sil-poj-sam
1BM(p)

9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
przep-r-drog
2BM
e
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
Budowa poj.sam
2BM
e
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi dia z poj sa
3BM
1. Grupa
9
dia z poj sa
3BM
1. Grupa
9
 
 
 
sil-poj-sam
1MS(g)
chs,dzs
57
sil-poj-sam
3SM
s
26
pod-nad-p-sa
3BM

I1
 
 
 
godz.wych
3SM

45
pod-nad-p-sa
3SM
s
9
 
 
 

Dorota Lubaś

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
godz.wych
2KE

42
matematyka
4MtG

42
matematyka
2KE

42
matematyka
3IM

42
matematyka
4IB

42
matematyka
4IB

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt matematyka
2KE

42
 
 
 
matematyka
4MtG

42
matematyka
4MtG

42
matematyka
3IM

42
matematyka
4IB

42
matematyka
2MMt

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
matematyka
2MMt

42
matematyka
4MtG

42
matematyka
4IB

42
matematyka
4IB

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
matematyka
4IB

42
 
 
 
matematyka
2MMt

42
matematyka
4MtG

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
matematyka
2KE

42
matematyka
3IM

42
matematyka
4IB

42
matematyka
4MtG

42
matematyka
4MtG

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Łusiak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
JaI
3KE
2. Grupa
I2
JaI
2KE
e
20
 
 
 
JaI
1PMt(g)
gmt
51
JaI
1MS(g)
chm,dzm
51
JaI
1MMt(p)
mtch,mtdz
I3
JaI
1KE(g)
k
52
 
 
 
JaI
1I(p)
g1ch,g1dz
57
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
1PMt(g)
prch,prdz
58
JaI
3KE
2. Grupa
1
j.ang.zaw
4GEM,4MtG
e,mt
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
JaI
1BM(g)
1. Grupa
55
JaI
1I(p)
g1ch,g1dz
57
JaI
3KE
2. Grupa
54
 
 
 
j.ang.zaw
4GEM,4MtG
e,mt
I1
JaI
1PMt(g)
gmt
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
1KE(g)
k
56
 
 
 
 
 
 
JaI
1MMt(p)
mtch,mtdz
43
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godz.wych
1PMt(g)

I2
JaI
1PMt(g)
prch,prdz
58
JaI
1MS(g)
chm,dzm
43
 
 
 
 
 
 

Michał Nagraba

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JaI
2BM
e
53
JaI
1BM(p)
1. Grupa
I1
 
 
 
JaI
1MS(g)
chs,dzs
I3
JaI
1KP(p)
el
I1
 
 
 
JaI
1KE(g)
e
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt JaI
3BM
1. Grupa
55
JaI
1GI(g)
i
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
JaI
2BM
e
53
JaI
2MMt
m
20
JaI
1BM(p)
1. Grupa
46
JaI
1BM(g)
2. Grupa
58
 
 
 
JaI
1KE(g)
e
42
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
JaI
1GI(g)
i
I3
JaI
1MS(g)
chs,dzs
58
JaI
2KE
k
23
j.ang.zaw
3BM

I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
2I
1. Grupa
53
JaI
1KP(p)
el
42
 
 
 
 
 
 

Paulina Makuch-Smętkowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chemia
1I(p)

44
Grafika-wektorowa
1GI(g)
g
49
chemia
1KP(p)

51
 
 
 
 
 
 
Wt chemia
2I

52
Grafika-bitmapowa
1GI(g)
g
49
 
 
 
Graf-pods.poligrafii
1GI(g)
g
49
chemia
2SM

56
 
 
 
chemia
1MMt(p)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
chemia
2KE

I1
chemia
1BM(p)

55
chemia
1I(p)

55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw chemia
1BM(g)

22
 
 
 
chemia
2GI

51
Grafika-bitmapowa
1GI(g)
g
50
Grafika-wektorowa
1GI(g)
g
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chemia
2MMt

52
 
 
 
 
 
 
chemia
1KP(p)

52
chemia
1MMt(p)

52

Mirosław Marzec

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
2BM

G1
Wf1
1MMt(p)
mtch
HT
Wf1
2KE

HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Wf1
1KP(p)
el
HT
Wf1
2KE

G2
Wf1
1MMt(p)
mtch
HT
 
 
 
Wf1
2BM

HT
Wf1
3BM
2. Grupa
G3
 
 
 
matematyka
PK

matematyka
PK

 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
2BM

HZ
Wf1
1KP(p)
el
HT
Wf1
2KE

HT
Wf1
2I
2. Grupa
H1
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
3BM
2. Grupa
G3
 
 
 
 
 
 
Wf1
2I
2. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
3BM
2. Grupa
G3
Wf1
1KP(p)
el
HT
Wf1
2I
2. Grupa
H2
 
 
 
Wf1
1MMt(p)
mtch
H2
 
 
 
 
 
 

Anna Makuch

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
4KI

55
matematyka
4S

55
matematyka
4S

55
matematyka
3G

55
godz.wych
1BM(g)

I1
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
4KI

55
matematyka
4KI

55
matematyka
4S

55
matematyka
3G

55
matematyka
1PMt(g)

55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr matematyka
1PMt(g)

55
 
 
 
matematyka
1BM(g)

55
matematyka
4KI

58
matematyka
4KI

58
matematyka
4S

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
matematyka
1PMt(g)

55
matematyka
3G

55
matematyka
4KI

55
matematyka
4S

55
matematyka
4S

55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
1BM(g)

55
matematyka
1PMt(g)

55
matematyka
4KI

55
matematyka
4S

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiesław Mazur

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn matematyka
1BM(p)

45
matematyka
1GI(g)

45
matematyka
4SM

45
matematyka
4SM

45
 
 
 
matematyka
1KP(p)

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt matematyka
1GI(g)

45
matematyka
1KP(p)

45
 
 
 
matematyka
3KE

45
matematyka
4SM

45
matematyka
2BM

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
matematyka
NJM

matematyka
3KE

45
matematyka
1GI(g)

45
 
 
 
matematyka
4SM

45
matematyka
4SM

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
matematyka
3BM

45
matematyka
4SM

45
matematyka
1KP(p)

52
matematyka
1BM(p)

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
matematyka
3KE

45
matematyka
4SM

45
 
 
 
matematyka
1GI(g)

45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldemar Mierzwa

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JaI
2SM
s
57
JaI
3IM
ich,idz
20
JaI
4KI

55
JaI
4S

I1
 
 
 
JaI
4IA

56
JaI
4MtG
mt
I1
JaI
1GI(g)
g
42
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
1BM(p)
2. Grupa
46
JaI
4IA

42
JaI
3IM
ich,idz
42
 
 
 
Śr JaI
1KP(p)
prch,prdz
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw JaI
1BM(p)
2. Grupa
46
 
 
 
JaI
4IA

56
JaI
4MtG
mt
53
JaI
2GI
i
1
 
 
 
JaI
4KI

I3
JaI
4S

43
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
JaI
1GI(g)
g
42
JaI
4S

46
JaI
4MtG
mt
53
JaI
3IM
ich,idz
I2
JaI
1KP(p)
prch,prdz
10
JaI
4KI

I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aneta Misiewicz

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
1PMt(g)
jn1
1
JnII
4IA
j.n2.p1
1
JnII
1KP(p)
jn1
I2
JnII
3KE
j.n2.p1
58
JnII
4IB

I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
1GI(g)
jn1
45
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
4SM,4S
j.niem2,j.nie2
I3
JnII
1MS(g)
jn1
52
 
 
 
 
 
 
Śr JnII
4IA
j.n2.p1
45
JnII
2SM,2KE
jn.p1
45
JnII
1GI(g)
jn1
21
 
 
 
 
 
 
JnII
3I
2. Grupa
1
 
 
 
JnII
4SM,4S
j.niem2,j.nie2
52
JnII
3IM,3SM
j.n.p1
52
 
 
 
Czw JnII
1PMt(g)
jn1
56
JnII
4IA
j.n2.p1
56
JnII
1KP(p)
jn1
I2
JnII
4IB

I2
godz.wych
3KE

I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
4IB

I3
 
 
 
JnII
4SM,4S
j.niem2,j.nie2
51
JnII
1MS(g)
jn1
51
 
 
 

Beata Mulsanowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
biologia
1KE(g)

46
 
 
 
biologia
1GI(g)

46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
biologia
1PMt(g)

52
biologia
1MS(g)

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr biologia
1BM(g)

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkadiusz Oleszczuk

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di i nap u t
1I(p)
g2
40
di i nap u t
1I(p)
g2
40
Wt  
 
 
urz tech kom
1I(p)
g1ch,g1dz
40
 
 
 
urz tech kom
2I
2. Grupa
1
urz tech kom
2I
1. Grupa
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
di i nap u t
1I(p)
g2
40
di i nap u t
1I(p)
g2
40
 
 
 
urz tech kom
2GI
i
40
di i nap u t
3IM
ich,idz
40
di i nap u t
2GI
i
40
di i nap u t
2GI
i
40
 
 
 
Czw urz tech kom
2I
1. Grupa
40
urz tech kom
2I
2. Grupa
40
di i nap u t
2I
1. Grupa
40
di i nap u t
2I
1. Grupa
40
di i nap u t
3I
1. Grupa
40
 
 
 
di i nap u t
3I
2. Grupa
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
di i nap u t
1GI(g)
i
40
di i nap u t
1GI(g)
i
40
di i nap u t
2I
2. Grupa
T
di i nap u t
2I
2. Grupa
T
urz tech kom
1I(p)
g1ch,g1dz
40
urz tech kom
2GI
i
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Pieńkowski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1KP(p)
prch
G1
 
 
 
Wf1
2SM
s
G1
Wf1
1I(p)
g2
G2
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1KP(p)
prch
H1
Wf1
2GI
ch2
H1
 
 
 
Wf1
1BM(p)
2. Grupa
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Wf1
2GI
ch2
HT
Wf1
2SM
s
G1
Wf1
2I
1. Grupa
G2
Wf1
1BM(p)
2. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
1BM(p)
2. Grupa
H2
 
 
 
Wf1
1I(p)
g2
G1
 
 
 
Wf1
2I
1. Grupa
HT
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
Wf1
2I
1. Grupa
G1
Wf1
2GI
ch2
HZ
 
 
 
Wf1
1I(p)
g2
H2
Wf1
2SM
s
HT
 
 
 
Wf1
1KP(p)
prch
G2
 
 
 
 
 
 

Marek Politowski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
1BM(g)
1. Grupa
24
pr pod k m
1BM(g)
1. Grupa
56
tech-kons-me
1MMt(p)
mtch,mtdz
26
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
pod-k-maszyn
2BM
e
42
pod-k-maszyn
2SM
s
43
pod-k-maszyn
1BM(p)
2. Grupa
57
 
 
 
tech-kons-me
1MMt(p)
mtch,mtdz
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Tech.materiałozn.
1MS(g)
chm,dzm
57
pod-k-maszyn
2SM
s
24
tech-kons-me
2MMt
mtch,mtdz
26
 
 
 
pod-k-maszyn
1BM(g)
1. Grupa
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
pod-k-maszyn
1BM(p)
2. Grupa
26
pr pod k m
1BM(g)
1. Grupa
41
pr pod k m
1BM(g)
1. Grupa
41
tech-kons-me
2MMt
mtch,mtdz
44
pod-k-maszyn
2BM
e
54
 
 
 
tech-kons-me
1MMt(p)
mtch,mtdz
52
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
Tech.materiałozn.
1MS(g)
chm,dzm
57
pod-k-maszyn
2SM
s
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grzegorz Prus

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
Pod.graf.3D
2GI
g
49
Pod.graf.3D
2GI
g
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf.3D
2GI
g
49
Graf.3D
2GI
g
49
 
 
 
Graf.3D
3G
2. Grupa
49
Graf.3D
3G
2. Grupa
49
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Graf.3D
3G
1. Grupa
49
Graf.3D
3G
1. Grupa
49
Grafika w publik
2GI
g
49
Grafika w publik
2GI
g
49
 
 
 
Pod.graf.3D
2GI
g
49
Pod.graf.3D
2GI
g
49
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf.3D
2GI
g
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi Grafika w publik
3G
2. Grupa
49
Grafika w publik
3G
2. Grupa
49
Grafika-proj.publikacji
1GI(g)
g
49
Pod.graf.3D
3G
1. Grupa
49
Pod.graf.3D
3G
1. Grupa
49
 
 
 
Ggraf bitmap
2GI
g
49
Ggraf bitmap
2GI
g
49
 
 
 
 
 
 

Dariusz Rój

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
pr pod k m
1BM(p)
2. Grupa
41
pr pod k m
1BM(p)
2. Grupa
41
Pr.obrab.
2SM
m
26
 
 
 
tech m m i u
2SM
m
1
tech m m i u
2SM
m
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Rys.tech
1MMt(p)
rm
41
Rys.tech
1MS(g)
chs,dzs
56
 
 
 
tech m m i u
2SM
m
1
 
 
 
godz.wych
1BM(p)

44
tech m m i u
3SM
m
51
pod-k-maszyn
1BM(p)
1. Grupa
56
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pod k m
1BM(p)
2. Grupa
41
tech m m i u
2SM
m
20
Rys.tech
1MS(g)
chs,dzs
41
tech m m i u
3SM
m
53
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
1BM(p)
1. Grupa
1
 
 
 
Pr.obrab.
2MMt
m
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech m m i u
2SM
m
41
Rys.tech
1MS(g)
chs,dzs
26
Rys.tech
1MMt(p)
rm
26
 
 
 
 
 
 

Edyta Sawosz

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn matematyka
3SM

51
matematyka
1MMt(p)

51
matematyka
4IA

51
matematyka
4IA

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
3I

51
matematyka
4IA

51
matematyka
4IA

51
 
 
 
matematyka
2I

51
matematyka
1I(p)

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr matematyka
1I(p)

51
matematyka
3I

51
matematyka
3SM

51
 
 
 
matematyka
4IA

51
 
 
 
matematyka
2I

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
4IA

51
matematyka
2I

51
godz.wych
1MMt(p)

I2
matematyka
1MMt(p)

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi matematyka
4IA

51
matematyka
3SM

51
 
 
 
matematyka
1I(p)

51
matematyka
1MMt(p)

51
matematyka
3I

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucyna Sidoruk

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godz.wych
3I

56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Sienkiewicz

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
pods ele i e
2BM
e
40
pod au i t c
2MMt
mtch,mtdz
40
 
 
 
elem-tech-cy
3KE
k
20
pod au i t c
1MMt(p)
mtch,mtdz
58
Pods.elektotech
1KP(p)
el
40
 
 
 
Podst.elektroniki
1KP(p)
el
25
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
elem-tech-cy
2KE
k
25
Pods.elektotech
1KP(p)
el
24
Podst.elektroniki
1KP(p)
el
9
godz.wych
1KP(p)

I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
2BM
e
57
 
 
 
 
 
 
elem-tech-cy
3KE
k
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
pods ele i e
2BM
e
25
pod au i t c
2MMt
mtch,mtdz
25
elem-tech-cy
3KE
k
26
pod au i t c
3IM
mt
53
elem-tech-cy
PK

urz-elektron
PK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podst.elektroniki
1KP(p)
el
40
elem-tech-cy
3KE
k
20
pod au i t c
3IM
mt
20
Pods.elektotech
1KP(p)
el
51
elem-tech-cy
2KE
k
25
 
 
 
 
 
 

Emil Stachel

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cyf tech gra
2GI
g
49
 
 
 
JaI
4MtG
gch,gdz
57
JaI
2BM
m
45
Grafi z elem.drukowania
3G
2. Grupa
49
Grafi z elem.drukowania
3G
2. Grupa
49
Wt  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
4IB

I2
 
 
 
JaI
2MMt
mtch,mtdz
57
j.ang.zaw
4GEM,4MtG
gch,gdz
I1
JaII
4SM
j.ang2
20
JaI
3SM
m
20
Grafi z elem.drukowania
3G
1. Grupa
50
Grafi z elem.drukowania
3G
1. Grupa
50
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
2SM
m
1
JaI
3SM
m
54
j.ang.zaw
4GEM,4MtG
gch,gdz
I2
JaI
2BM
m
I2
JaII
4SM
j.ang2
51
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
Graf-bitmapowa
1GI(g)
g
50
Graf-bitmapowa
1GI(g)
g
50
JaI
4MtG
gch,gdz
54
Graf wektor
2GI
g
50
Graf wektor
2GI
g
50
Grafi z elem.drukowania
3G
2. Grupa
49
Grafi z elem.drukowania
3G
2. Grupa
49
cyf tech gra
2GI
g
52
 
 
 
Pi Grafi z elem.drukowania
3G
1. Grupa
50
Grafi z elem.drukowania
3G
1. Grupa
50
j.ang.zaw
4IB

55
JaI
4MtG
gch,gdz
54
 
 
 
 
 
 
JaI
3SM
m
54
JaII
4SM
j.ang2
20
 
 
 
 
 
 

Jarosław Suchań

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
2SM
s
56
dia z poj sa
2SM
s
56
 
 
 
Wyp.el.poj
2BM
e
45
pod-nad-p-sa
2SM
s
43
sil-poj-sam
1BM(g)

43
 
 
 
Wt  
 
 
sil-poj-sam
2SM
s
58
Wyp.el.poj
2BM
e
54
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
2SM
s
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
3SM
s
9
dia z poj sa
3SM
s
9
pod-nad-p-sa
2SM
s
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyp.el.poj
2BM
e
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
3SM
s
9
 
 
 
sil-poj-sam
1BM(g)

56
 
 
 
sil-poj-sam
2SM
s
9
 
 
 
 
 
 

Janusz Suchocki

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sys operacyj
1GI(g)
i
21
sys operacyj
1GI(g)
i
21
sys baz dan
1KP(p)
prch,prdz
21
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sys operacyj
1I(p)
g1ch,g1dz
11
sys operacyj
2I
2. Grupa
11
sys baz dan
2I
1. Grupa
11
 
 
 
sys operacyj
2GI
i
11
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sys baz dan
2GI
i
21
sys baz dan
1KP(p)
prch,prdz
21
sys operacyj
1GI(g)
i
21
sys operacyj
1GI(g)
i
21
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
sys baz dan
2I
1. Grupa
21
sys operacyj
2I
2. Grupa
21
sys baz dan
2GI
i
21
 
 
 
sys operacyj
1I(p)
g1ch,g1dz
21
sys operacyj
1I(p)
g1ch,g1dz
21
 
 
 
sys operacyj
2GI
i
21
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sys baz dan
2I
1. Grupa
11
 
 
 
sys baz dan
2GI
i
11
 
 
 
 
 
 

Dorota Seneczko-Babicz

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn jrII
1KE(g),1GI(g),1MS(g),1PMt(g)
jr1
55
jrII
4IA,4KI,4S,4MtG,4GEM
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
jrII
1KP(p),1MMt(p)
jr0
I3
jrII
3G,3KE
j.r2.p1
53
 
 
 
JrI
4SM
j.ros1
53
 
 
 
 
 
 
jrII
1KE(g),1GI(g)
jr0
55
 
 
 
Wt jrII
1MS(g),1PMt(g)
jr0
51
 
 
 
jrII
3IM,3SM
j.r.p0
I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
jrII
2KE,2SM,2MMt
jr.p0
42
jrII
1KE(g),1GI(g)
jr0
I3
 
 
 
JrI
4SM
j.ros1
20
 
 
 
jrII
1I(p)
jr0
54
jrII
4IA,4KI,4S,4MtG,4GEM
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
jrII
3IM,3SM
j.r.p1
45
jrII
2GI
jr.p0
45
Czw jrII
1MS(g),1PMt(g)
jr0
45
jrII
4IA,4KI,4S,4MtG,4GEM
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
jrII
1KP(p),1MMt(p)
jr0
I1
 
 
 
JrI
4SM
j.ros1
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi jrII
1KE(g),1GI(g),1MS(g),1PMt(g)
jr1
55
jrII
1I(p)
jr0
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Szubartowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
wos
1MS(g)

55
 
 
 
historia
1MMt(p)

23
u_hist.i sp.
4SM

23
u_hist.i sp.
4KI

23
 
 
 
u_hist.i sp.
4GEM

56
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
4GEM

23
wos
1PMt(g)

23
u_hist.i sp.
4SM

23
wos
NJM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
4KI

23
wos
1KE(g)

23
historia
2KE

23
godz.wych
2MMt

23
u_hist.i sp.
4MtG

42
 
 
 
wos
1GI(g)

23
 
 
 
Czw  
 
 
u_hist.i sp.
4SM

23
u_hist.i sp.
4KI

23
wos
3BM

23
 
 
 
historia
2I

51
u_hist.i sp.
4GEM

55
u_hist.i sp.
4MtG

56
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
4MtG

23
historia
1MMt(p)

23
 
 
 
historia
2GI

46
 
 
 
historia
2MMt

23
 
 
 
 
 
 

Leszek Szumski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
masz elektr
3KE
e
54
 
 
 
 
 
 
Wt tech i m ele
1KE(g)
e
9
 
 
 
Prac.pomiarów.elektr.
1KP(p)
el
24
Prac.pomiarów.elektr.
1KP(p)
el
24
 
 
 
pr masz elek
3KE
e
25
pr masz elek
3KE
e
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prac.pomiarów.elektr.
1KP(p)
el
24
Prac.pomiarów.elektr.
1KP(p)
el
24
 
 
 
masz elektr
3KE
e
53
prac elektry
2KE
e
25
prac elektry
2KE
e
25
 
 
 
Czw  
 
 
tech i m ele
1KE(g)
e
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
masz elektr
3KE
e
54
 
 
 
prac elektry
2KE
e
25
prac elektry
2KE
e
25
Prac.pomiarów.elektr.
1KP(p)
el
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iwona Szuryga

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
Projekt.stron
1PMt(g)
prch,prdz
11
 
 
 
urz tech kom
1I(p)
g2
21
Proj.progr.
1PMt(g)
prch,prdz
T2
Proj.progr.
1KP(p)
prch,prdz
T2
di i nap u t
1I(p)
g1ch,g1dz
T2
di i nap u t
1I(p)
g1ch,g1dz
T2
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz tech kom
1GI(g)
i
43
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
Projekt.stron
1PMt(g)
prch,prdz
T2
wit i ap int
3I
2. Grupa
T2
Proj.progr.
1KP(p)
prch,prdz
21
Projekt.stron
1KP(p)
prch,prdz
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
urz tech kom
1GI(g)
i
T2
Projekt.stron
1PMt(g)
prch,prdz
21
wit i ap int
3I
2. Grupa
T2
urz tech kom
1I(p)
g2
58
di i nap u t
1I(p)
g1ch,g1dz
T
di i nap u t
1I(p)
g1ch,g1dz
T
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt.stron
1KP(p)
prch,prdz
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcin Szlendak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn pr apl inter
3I
1. Grupa
T
pr apl inter
3I
1. Grupa
T
pr apl inter
3I
2. Grupa
T
pr apl inter
3I
2. Grupa
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progr.aplikacji.int
1KP(p)
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
1KP(p)
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
1PMt(g)
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
1PMt(g)
prch,prdz
40
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
pr apl inter
3I
1. Grupa
11
pr apl inter
3I
1. Grupa
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
pr apl inter
3I
2. Grupa
T
pr apl inter
3I
2. Grupa
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Progr.aplikacji.int
1KP(p)
prch,prdz
T2
Progr.aplikacji.int
1KP(p)
prch,prdz
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariusz Śliwa

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatyka
1PMt(g)
gmt
21
u_hist.i sp.
4S

52
informatyka
1KE(g)
e
41
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
informatyka
1KP(p)
prch,prdz
40
u_hist.i sp.
3SM

46
informatyka
1BM(p)
1. Grupa
41
 
 
 
historia
2BM

23
 
 
 
 
 
 
Śr informatyka
1KP(p)
el
11
informatyka
1BM(g)
2. Grupa
11
historia
1PMt(g)

56
u_hist.i sp.
3SM

I1
 
 
 
informatyka
1KE(g)
k
11
u_hist.i sp.
4S

52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
historia
1BM(g)

43
informatyka
1BM(p)
2. Grupa
11
u_hist.i sp.
4S

56
 
 
 
informatyka
1MS(g)
chm,dzm
41
historia
1BM(p)

56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
historia
1KE(g)

I3
informatyka
1MS(g)
chs,dzs
T
 
 
 
 
 
 

Beata Świderska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski
1MMt(p)

43
j.polski
1PMt(g)

43
j.polski
1MS(g)

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt j.polski
3I

43
j.polski
1MMt(p)

43
 
 
 
j.polski
4IB

43
j.polski
4IB

43
j.polski
3G

43
j.polski
4IA

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
j.polski
4IA

43
j.polski
4IA

43
 
 
 
j.polski
1MS(g)

43
j.polski
3G

43
j.polski
3I

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.polski
3G

43
j.polski
1MMt(p)

43
j.polski
4IB

43
j.polski
1PMt(g)

43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi j.polski
3I

43
j.polski
4IA

43
j.polski
1PMt(g)

43
j.polski
4IB

43
 
 
 
j.polski
1MS(g)

43
godz.wych
4IB

I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dawid Tatarynow

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn urz-sys-mtr
2MMt
mtch,mtdz
26
urz-sys-mtr
3IM
mt
54
tech-kons-me
1PMt(g)
gmt
58
 
 
 
Pod.mechatroniki
1MS(g)
chm,dzm
24
pr pr uk mec
3IM
mt
26
pr pr uk mec
3IM
mt
26
Tech.mech
1MMt(p)
rm
55
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
urz-sys-mtr
1PMt(g)
gmt
10
 
 
 
Tech.mech
1MMt(p)
rm
26
 
 
 
urz-sys-mtr
3IM
mt
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
tech-kons-me
1PMt(g)
gmt
24
dia z poj sa
NJM

 
 
 
urz-sys-mtr
3IM
mt
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pr uk mec
3IM
mt
26
Pod.mechatroniki
1MS(g)
chm,dzm
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz-sys-mtr
2MMt
mtch,mtdz
57
Tech.mech
1MMt(p)
rm
26
urz-sys-mtr
3IM
mt
24
urz-sys-mtr
1PMt(g)
gmt
56
 
 
 
 
 
 

Joanna Wadowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
Wf1
3SM,3KE
1. Grupa,k
HZ
 
 
 
Wf1
1GI(g),1PMt(g),1I(p),1KP(p),1MMt(p)
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Wf1
4MtG,4GEM
gdz
H1
Wf1
3I
2. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
Wf1
1GI(g),1PMt(g),1I(p),1KP(p),1MMt(p)
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Wf1
2GI,2MMt,3IM,3G
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
Wf1
4MtG,4GEM
gdz
G3
 
 
 
Wf1
3SM,3KE
1. Grupa,k
HZ
Wf1
3I
2. Grupa
HZ
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw Wf1
3I
2. Grupa
HZ
Wf1
2GI,2MMt,3IM,3G
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
Wf1
4MtG,4GEM
gdz
H2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
Wf1
2GI,2MMt,3IM,3G
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
 
 
 
 
 
 
Wf1
3SM,3KE
1. Grupa,k
HZ
 
 
 
Wf1
1GI(g),1PMt(g),1I(p),1KP(p),1MMt(p)
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Wiewiór

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
j.polski
3SM

56
j.polski
1KE(g)

22
j.polski
4MtG

22
j.polski
4MtG

22
j.polski
NJM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.polski
2I

44
j.polski
4SM

22
 
 
 
j.polski
2KE

22
j.polski
3SM

22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
j.polski
4SM

22
j.polski
2I

43
j.polski
4MtG

52
j.polski
2KE

52
j.polski
3SM

22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
j.polski
3BM

22
j.polski
1KE(g)

22
 
 
 
 
 
 
j.polski
4MtG

42
j.polski
2MMt

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
j.polski
1KE(g)

44
 
 
 
 
 
 
j.polski
4SM

58
j.polski
4SM

58
j.polski
2MMt

56
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacek Wnętrzak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn godz.wych
2I

56
 
 
 
dział gosp
3KE
e
54
 
 
 
przedsięb.
2BM

10
przedsięb.
1BM(p)

46
dział gosp
3KE
k
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
dział gosp
PK

Prow.dział.gosp.
3BM

I2
dział gosp
3I

I2
Prow.dział.gosp.
NJM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przedsięb.
2I

41
przedsięb.
2GI

I3
dział gosp
3IM

56
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
przedsięb.
2BM

I1
przedsięb.
1BM(p)

56
 
 
 
przedsięb.
2I

I2
Prow.dział.gosp.
2GI
g
42
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przedsięb.
2GI

I1
dział gosp
3KE
e
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariola Wnukowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
jrII
4IA,4KI,4GEM
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
jrII
1I(p),1KP(p),1MMt(p)
jr1
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
4MtG,4S,4SM
j.ros_2p1
55
e_dla_bezp
1I(p)

55
jrII
4IA,4KI,4GEM
j.r2.p1,j_ros_2p1
55
 
 
 
Śr  
 
 
jrII
2MMt,2SM
jr.p1
1
Etyka
4IB,4MtG
ety
1
 
 
 
 
 
 
e_dla_bezp
1PMt(g)

55
e_dla_bezp
1BM(p)

55
jrII
4MtG,4S,4SM
j.ros_2p1
55
e_dla_bezp
1KE(g)

55
jrII
2I,2KE,2GI
jr.p1
55
Czw  
 
 
jrII
4IA,4KI,4GEM
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
jrII
1I(p),1KP(p),1MMt(p)
jr1
57
e_dla_bezp
1MMt(p)

I3
e_dla_bezp
1BM(g)

I3
 
 
 
Etyka
4IB,4MtG
ety
1
e_dla_bezp
1MS(g)

55
e_dla_bezp
1KP(p)

55
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e_dla_bezp
1GI(g)

55
jrII
4MtG,4S,4SM
j.ros_2p1
55
 
 
 
 
 
 

Ireneusz Wojtaszak

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
3G
religia
10
 
 
 
religia
4IA

10
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
religia
4KI

10
religia
1MS(g)

10
religia
2SM
rel
10
religia
1MMt(p)
rel
10
religia
3SM
religia
10
Śr  
 
 
religia
3SM
religia
10
religia
4IB
rel
10
religia
4SM

10
religia
1GI(g)
rel
10
 
 
 
Graf-wektorowa
1GI(g)
g
50
Graf-wektorowa
1GI(g)
g
50
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
religia
1MMt(p)
rel
10
religia
1MS(g)

10
 
 
 
religia
3G
religia
10
religia
4SM

10
religia
4IB
rel
10
religia
4IA

10
 
 
 
religia
1I(p)
rel
10
Pi  
 
 
religia
2SM
rel
10
religia
1I(p)
rel
10
religia
1GI(g)
rel
10
religia
4KI

10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Wojciechowski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
pr pr uk mec
2MMt
mtch,mtdz
26
pr elek i el
2BM
m
9
 
 
 
pods ele i e
2KE
e
53
eksplo u ele
3KE
k
I2
eksplo u ele
PK

eksplo u ele
PK

 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
1PMt(g)
gmt
9
 
 
 
eksplo u ele
3KE
k
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
pr elek i el
2BM
m
25
pr elek i el
2BM
m
25
eksplo u ele
3KE
k
25
eksplo u ele
3KE
k
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
eksplo u ele
3KE
k
53
Prac.pom.ele.m
1PMt(g)
gmt
25
Prac.pom.ele.m
1PMt(g)
gmt
25
Prac.elektrotechniczna
1KE(g)
e
24
Prac.elektrotechniczna
1KE(g)
e
24
pr pr uk mec
2MMt
mtch,mtdz
26
pr pr uk mec
2MMt
mtch,mtdz
26
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godz.wych
4MtG

46
pods ele i e
2KE
e
53
pods ele i e
1PMt(g)
gmt
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksander Woźnica

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
2SM
m
26
pr pod k m
1BM(g)
2. Grupa
41
pr pod k m
1BM(g)
2. Grupa
41
pod-k-maszyn
1MS(g)
chm,dzm
22
 
 
 
pod-k-maszyn
1BM(g)
2. Grupa
26
Wt  
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
2SM
m
1
pod-k-maszyn
1MS(g)
chm,dzm
26
 
 
 
pod-k-maszyn
2MMt
m
20
pr pod k m
1BM(p)
1. Grupa
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
2SM
m
1
pod-k-maszyn
2MMt
m
54
 
 
 
 
 
 
Czw pr pod k m
1BM(p)
1. Grupa
41
pr pod k m
1BM(p)
1. Grupa
41
pod-k-maszyn
2MMt
m
26
pod-k-maszyn
1BM(g)
2. Grupa
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
1MS(g)
chm,dzm
58
pod-k-maszyn
2MMt
m
1
 
 
 
pr pod k m
1BM(g)
2. Grupa
41
pod-k-maszyn
2SM
m
53
org pr prod
3SM
m
20
 
 
 

Dariusz Wróblewski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podst.info
1PMt(g)
prch,prdz
11
ad lok si ko
3I
2. Grupa
11
ad lok si ko
3I
2. Grupa
11
sys baz dan
1PMt(g)
prch,prdz
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Podst.info
1KP(p)
prch,prdz
11
sys operacyj
1I(p)
g2
11
sys operacyj
1I(p)
g2
11
sieci komp
2I
1. Grupa
11
sieci komp
2GI
i
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sieci komp
2I
2. Grupa
11
 
 
 
sys baz dan
1PMt(g)
prch,prdz
11
sys operacyj
2I
1. Grupa
11
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
sys baz dan
1PMt(g)
prch,prdz
11
ad lok si ko
3I
2. Grupa
11
sieci komp
2GI
i
11
 
 
 
 
 
 
sys operacyj
1I(p)
g2
11
 
 
 
Pi  
 
 
sieci komp
2I
2. Grupa
11
sieci komp
2I
1. Grupa
11
sys operacyj
2I
1. Grupa
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa Ziarkowska

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
4IB,4SM
fizr
53
 
 
 
 
 
 
Wt r_fizyka
4IB,4SM
fizr
53
r_fizyka
4IB,4SM
fizr
53
r_fizyka
2I,2KE
rfiz
46
r_fizyka
3I,3SM
fiz
54
r_fizyka
4IA
fizr
54
 
 
 
r_fizyka
4KI,4GEM
fizr
54
r_fizyka
4KI,4GEM
fizr
54
 
 
 
 
 
 
Śr fizyka
1BM(p)

46
r_fizyka
4KI,4GEM
fizr
46
fizyka
1KP(p)

46
fizyka
1BM(g)

52
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
4IA
fizr
24
 
 
 
r_fizyka
4IB,4SM
fizr
51
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fizyka
1MS(g)

22
r_fizyka
4IA
fizr
53
r_fizyka
4IA
fizr
53
r_fizyka
4KI,4GEM
fizr
46
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
r_fizyka
4IB,4SM
fizr
23
r_fizyka
3I,3SM
fiz
54
r_fizyka
4IA
fizr
46
informatyka
1BM(g)
1. Grupa
21
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
4KI,4GEM
fizr
46
r_fizyka
2I,2KE
rfiz
46
 
 
 

Jerzy Zarecki

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
3G
etyka
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
2MMt,2GI,2SM,2KE
ety
45
 
 
 
Etyka
3SM,3KE
etyka
1
Śr  
 
 
Etyka
3SM,3KE
etyka
53
 
 
 
 
 
 
Etyka
1GI(g),1PMt(g),1KE(g)
ety
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
3G
etyka
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
1I(p),1KP(p),1MMt(p)
ety
1
Pi  
 
 
Etyka
2MMt,2GI,2SM,2KE
ety
I2
Etyka
1I(p),1KP(p),1MMt(p)
ety
20
Etyka
1GI(g),1PMt(g),1KE(g)
ety
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ckp-2sm

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prac-tech
2SM
m
prac-tech
2SM
m
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ckp-2mmt

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prac-tech
2MMt
m
prac-tech
2MMt
m
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ckp-3bm

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaj.prawo jazdy
3BM

Zaj.prawo jazdy
3BM

 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaj.prawo jazdy
3BM

 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi