Oddziały (klasy)

1GI(g)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
AK
jn0
58
matematyka
WM

45
kultura
RJ

52
biologia
BM

46
Wf1
JD
Chłopcy
G2
j.polski
RJ

52
sys operacyj
SJ
i
21
sys operacyj
SJ
i
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Grafika-wektorowa
M_
g
49
JaI
WM
g
42
JnII
AM
jn1
45
jrII
Se
jr1
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt matematyka
WM

45
JaI
NA
i
56
Wf1
JD
Chłopcy
G1
sieci komp
IH
i
T2
godz.wych
GJ

I1
informatyka
RB
i
T
geografia
AK

23
urz tech kom
Sza
i
43
 
 
 
 
 
 
Grafika-bitmapowa
M_
g
49
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Graf-pods.poligrafii
M_
g
49
informatyka
GJ
g
50
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
WM

45
religia
IW
rel
10
fizyka
JN

46
sys operacyj
SJ
i
21
sys operacyj
SJ
i
21
wos
S_

23
 
 
 
JnII
AM
jn1
21
Etyka
ZJ
ety
57
Graf-wektorowa
IW
g
50
Graf-wektorowa
IW
g
50
jrII
Se
jr0
I3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
JaI
NA
i
I3
urz tech kom
Sza
i
T2
sieci komp
IH
i
T2
historia
BK

23
j.polski
RJ

52
Wf1
JD
Chłopcy
G2
 
 
 
 
 
 
Graf-bitmapowa
SE
g
50
Graf-bitmapowa
SE
g
50
Grafika-bitmapowa
M_
g
50
Grafika-wektorowa
M_
g
49
 
 
 
Pi JnII
AK
jn0
58
di i nap u t
OA
i
40
di i nap u t
OA
i
40
religia
IW
rel
10
j.polski
RJ

52
matematyka
WM

45
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
WM
g
42
Grafika-proj.publikacji
GP
g
49
Etyka
ZJ
ety
20
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
jrII
Se
jr1
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1PMt(g)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
AK
jn0
58
j.polski


43
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
11
Podst.info
DW
prch,prdz
11
Wf1
MC
prch
HZ
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
T2
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
AM
jn1
1
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
11
Podst.info
DW
prch,prdz
11
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
T2
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
pr-te-i-kome

gmt
 
 
 
tech-kons-me
DT
gmt
58
Wf1
JD
gmt
HT
JaI

gmt
51
informatyka

gmt
21
pr-te-i-kome

gmt
 
 
 
jrII
Se
jr1
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
biologia
BM

52
Wf1
MC
prch
HZ
JaI

prch,prdz
58
wos
S_

23
matematyka
AU

55
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
51
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
JaI

prch,prdz
58
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
 
 
 
urz-sys-mtr
DT
gmt
10
pods ele i e
TW
gmt
9
Wf1
JD
gmt
G2
 
 
 
Śr matematyka
AU

55
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
T2
historia


56
fizyka
JN

46
religia
KM
rel
I1
e_dla_bezp
_W

55
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
Wf1
MC
prch
G1
 
 
 
 
 
 
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
T2
Etyka
ZJ
ety
57
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
 
 
 
tech-kons-me
DT
gmt
24
 
 
 
JaI

gmt
56
 
 
 
Czw  
 
 
matematyka
AU

55
kultura
RJ

42
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
21
geografia
AK

52
j.polski


43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JnII
AM
jn1
56
sys baz dan
DW
prch,prdz
11
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
21
jrII
Se
jr0
45
Prac.pom.ele.m
TW
gmt
25
Prac.pom.ele.m
TW
gmt
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi JnII
AK
jn0
58
informatyka
RB
prch,prdz
T2
j.polski


43
religia
KM
rel
I1
matematyka
AU

55
godz.wych


I2
JaI

prch,prdz
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatyka
RB
prch,prdz
T2
Etyka
ZJ
ety
20
JaI

prch,prdz
58
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
jrII
Se
jr1
55
Wf1
JD
gmt
HT
 
 
 
pods ele i e
TW
gmt
25
urz-sys-mtr
DT
gmt
56

1MS(g)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
AK
jn0
58
wos
S_

55
j.polski


43
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
Pod.mechatroniki
DT
chm,dzm
24
JaI

chm,dzm
51
historia
BK

23
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
Pod.mechatroniki
DT
chm,dzm
24
JaI

chm,dzm
51
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
22
jrII
Se
jr1
55
JaI
NA
chs,dzs
I3
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
pod-nad-p-sa
LA
chs,dzs
I1
 
 
 
 
 
 
JaI
NA
chs,dzs
I3
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
pod-nad-p-sa
LA
chs,dzs
I1
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
RB

23
biologia
BM

52
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
26
geografia
AK

51
godz.wych
Li

46
religia
IW

10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
51
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
26
JnII
AM
jn1
52
 
 
 
Rys.tech

chs,dzs
56
 
 
 
 
 
 
Rys.tech

chs,dzs
56
 
 
 
Śr  
 
 
Tech.materiałozn.
MP
chm,dzm
57
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
j.polski


43
matematyka
RB

56
Wf1
JL
chm,dzm
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech.materiałozn.
MP
chm,dzm
57
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
pr pod k m
Li
chm,dzm
41
Wf1
JL
chm,dzm
HZ
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
Wf1
MC
chs,dzs
HT
Prac.diagn.sam
JF
chs,dzs
9
Prac.diagn.sam
JF
chs,dzs
9
Rys.tech

chs,dzs
41
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
Wf1
MC
chs,dzs
HT
Prac.diagn.sam
JF
chs,dzs
9
Prac.diagn.sam
JF
chs,dzs
9
Rys.tech

chs,dzs
41
 
 
 
Czw  
 
 
matematyka
RB

44
religia
IW

10
Wf1
JL
chm,dzm
HT
fizyka
TZ

22
informatyka

chm,dzm
41
Pod.mechatroniki
DT
chm,dzm
26
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
45
Wf1
JL
chm,dzm
HT
informatyka

chm,dzm
41
Pod.mechatroniki
DT
chm,dzm
26
 
 
 
JaI
NA
chs,dzs
58
Wf1
MC
chs,dzs
G2
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
 
 
 
JaI
NA
chs,dzs
58
Wf1
MC
chs,dzs
G2
pod-k-maszyn
Li
chs,dzs
41
Pi JnII
AK
jn0
58
Tech.materiałozn.
MP
chm,dzm
57
kultura
RJ

52
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
58
matematyka
RB

43
j.polski


43
Wf1
JL
chm,dzm
HZ
JaI

chm,dzm
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech.materiałozn.
MP
chm,dzm
57
pod-k-maszyn
AW
chm,dzm
58
Wf1
JL
chm,dzm
HZ
JaI

chm,dzm
43
JnII
AM
jn1
51
jrII
Se
jr1
55
Wf1
MC
chs,dzs
G2
sil-poj-sam
LA
chs,dzs
57
Rys.tech

chs,dzs
26
informatyka

chs,dzs
T
 
 
 
 
 
 
Wf1
MC
chs,dzs
G2
sil-poj-sam
LA
chs,dzs
57
Rys.tech

chs,dzs
26
informatyka

chs,dzs
T
 
 
 

1KE(g)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JnII
AK
jn0
58
biologia
BM

46
j.polski
EW

22
pods ele i e
ZK
e
24
matematyka
HD

43
godz.wych
HD

43
JaI
NA
e
51
informatyka

e
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod elek i e
AK
k
25
urz-elektron
TH
k
58
JaI

k
52
jrII
Se
jr0
55
jrII
Se
jr1
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt tech i m ele
LS
e
9
pods ele i e
ZK
e
9
pods ele i e
ZK
e
9
matematyka
HD

44
kultura
RJ

52
geografia
AK

44
Wf1
MC
e
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prac.pomiarów.elektr.
HD
k
24
Prac.pomiarów.elektr.
HD
k
24
Wf1
JL
k
G2
pod elek i e
AK
k
26
JnII
AK
jn1
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
wos
S_

23
religia
Je
rel
I2
Wf1
MC
e
H2
fizyka
JN

46
JaI
NA
e
42
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
jrII
Se
jr0
I3
Etyka
ZJ
ety
57
informatyka

k
11
Wf1
JL
k
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
tech i m ele
LS
e
51
j.polski
EW

22
matematyka
HD

46
Wf1
MC
e
HT
Prac.elektrotechniczna
TW
e
24
Prac.elektrotechniczna
TW
e
24
pods ele i e
ZK
e
24
 
 
 
 
 
 
Prac.pomiarów.elektr.
HD
k
24
Prac.pomiarów.elektr.
HD
k
24
urz-elektron
TH
k
57
JaI

k
56
pod elek i e
AK
k
9
 
 
 
Pi JnII
AK
jn0
58
j.polski
EW

44
matematyka
HD

56
religia
Je
rel
I3
pods ele i e
ZK
e
9
pods ele i e
ZK
e
9
historia


I3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
ZJ
ety
20
Wf1
JL
k
H1
pod elek i e
AK
k
24
JnII
AK
jn1
58
jrII
Se
jr1
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1I(p)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast
GJ

I2
Wf1
LL
g1ch
H1
chemia
M_

44
fizyka
JN

46
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T2
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T2
JaI

g1ch,g1dz
57
jrII
_W
jr1
57
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T2
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T2
JaI

g1ch,g1dz
57
 
 
 
urz tech kom
Sza
g2
21
Wf1
AP
g2
G2
di i nap u t
OA
g2
40
di i nap u t
OA
g2
40
Wt historia
BK

23
urz tech kom
OA
g1ch,g1dz
40
Wf1
LL
g1ch
H2
informatyka
CG
g1ch,g1dz
T
j.polski
MD

44
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
11
matematyka
ES

51
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
 
 
 
urz tech kom
OA
g1ch,g1dz
40
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
informatyka
CG
g1ch,g1dz
T
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
11
sys operacyj
DW
g2
11
sys operacyj
DW
g2
11
JaI
KK
g2
I1
sieci komp
IH
g2
T2
Śr matematyka
ES

51
j.polski
MD

44
JaI

g1ch,g1dz
57
sieci komp
IH
g1ch,g1dz
T2
chemia
M_

55
geografia
EK

22
JnII
AK
jn1
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI

g1ch,g1dz
57
sieci komp
IH
g1ch,g1dz
T2
jrII
Se
jr0
54
di i nap u t
OA
g2
40
di i nap u t
OA
g2
40
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
historia
BK

22
godz.wych
BK

I1
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
21
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
21
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T
religia
IW
rel
10
jrII
_W
jr1
57
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
21
sys operacyj
SJ
g1ch,g1dz
21
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T
di i nap u t
Sza
g1ch,g1dz
T
Etyka
ZJ
ety
1
 
 
 
Wf1
AP
g2
G1
urz tech kom
Sza
g2
58
JaI
KK
g2
51
sys operacyj
DW
g2
11
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
religia
IW
rel
10
matematyka
ES

51
sieci komp
IH
g1ch,g1dz
11
urz tech kom
OA
g1ch,g1dz
40
j.polski
MD

44
Wf1
LL
g1ch
H1
JnII
AK
jn1
58
 
 
 
jrII
Se
jr0
55
Etyka
ZJ
ety
20
sieci komp
IH
g1ch,g1dz
11
urz tech kom
OA
g1ch,g1dz
40
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
AP
g2
H2
informatyka
DM
g2
21
sieci komp
IH
g2
T2
 
 
 

1KP(p)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
j.polski
RJ

52
JnII
AM
jn1
I2
historia
BK

43
JaI
NA
el
I1
matematyka
WM

45
Pods.elektotech
WS
el
40
chemia
M_

51
Podst.elektroniki
WS
el
25
 
 
 
jrII
Se
jr0
I3
Wf1
AP
prch
G1
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
T2
sys baz dan
SJ
prch,prdz
21
jrII
_W
jr1
57
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
T2
sys baz dan
SJ
prch,prdz
21
Wt Wf1
MM
el
HT
matematyka
WM

45
Prac.pomiarów.elektr.
LS
el
24
Prac.pomiarów.elektr.
LS
el
24
Pods.elektotech
WS
el
24
Podst.elektroniki
WS
el
9
godz.wych
WS

I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podst.info
DW
prch,prdz
11
Wf1
AP
prch
H1
informatyka

prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Podst.info
DW
prch,prdz
11
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
informatyka

prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
40
Śr informatyka

el
11
j.polski
RJ

52
fizyka
TZ

46
Prac.pomiarów.elektr.
LS
el
24
Prac.pomiarów.elektr.
LS
el
24
Wf1
MM
el
HT
religia
KM
rel
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
WM
prch,prdz
42
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
21
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
40
sys baz dan
SJ
prch,prdz
21
 
 
 
JaI
WM
prch,prdz
42
Proj.progr.
Sza
prch,prdz
21
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
40
sys baz dan
SJ
prch,prdz
21
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
JnII
AM
jn1
I2
j.polski
RJ

52
matematyka
WM

52
Plast
GJ

I3
geografia
AK

45
historia
BK

23
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
jrII
Se
jr0
I1
Etyka
ZJ
ety
1
jrII
_W
jr1
57
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
religia
KM
rel
I1
Podst.elektroniki
WS
el
40
Wf1
MM
el
HT
Prac.pomiarów.elektr.
LS
el
25
Pods.elektotech
WS
el
51
JaI
NA
el
42
chemia
M_

52
 
 
 
Etyka
ZJ
ety
20
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
T2
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
T2
JaI
WM
prch,prdz
10
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
T
Wf1
AP
prch
G2
 
 
 
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
T2
Progr.aplikacji.int
SE
prch,prdz
T2
JaI
WM
prch,prdz
10
Projekt.stron
Sza
prch,prdz
T
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3

1MMt(p)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski


43
matematyka
ES

51
JnII
AK
jn1
I1
historia
S_

23
informatyka
RB
rm
T2
Wf1
MC
rm
H2
JaI
KK
rm
10
Tech.mech
DT
rm
55
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
I3
Wf1
MM
mtch
HT
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
58
JaI

mtch,mtdz
I3
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
26
jrII
_W
jr1
57
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
58
JaI

mtch,mtdz
I3
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
26
Wt  
 
 
j.polski


43
Rys.tech

rm
41
fizyka
JN

46
Tech.mech
DT
rm
26
Wf1
MC
rm
G2
chemia
M_

52
geografia
AK

56
religia
IW
rel
10
 
 
 
Wf1
MM
mtch
HT
pods ele i e
AK
mtch,mtdz
25
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
58
 
 
 
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
pods ele i e
AK
mtch,mtdz
25
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
58
 
 
 
Śr CKP 5 godz.

rm
CKP 5 godz.

rm
CKP 5 godz.

rm
CKP 5 godz.

rm
CKP 5 godz.

rm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
pr-te-i-kome

mtch,mtdz
Czw  
 
 
religia
IW
rel
10
JnII
AK
jn1
58
e_dla_bezp
_W

I3
j.polski


43
godz.wych
ES

I2
matematyka
ES

51
Wf1
MC
rm
G1
pod-k-maszyn
Li
rm
41
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr0
I1
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
52
JaI

mtch,mtdz
43
Etyka
ZJ
ety
1
 
 
 
jrII
_W
jr1
57
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
52
JaI

mtch,mtdz
43
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
historia
S_

23
matematyka
ES

51
Tech.mech
DT
rm
26
Plast
GJ

52
Rys.tech

rm
26
JaI
KK
rm
45
chemia
M_

52
Etyka
ZJ
ety
20
informatyka
CG
mtch,mtdz
T
Wf1
MM
mtch
H2
pods ele i e
AK
mtch,mtdz
25
 
 
 
informatyka
CG
mtch,mtdz
T
Wf1
WJ
Dziewczęta,prdz,g1dz,mtdz
G3
pods ele i e
AK
mtch,mtdz
25

2I

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn godz.wych
JW

56
Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


Prakt.zaw. 5 godz.


 
 
 
 
 
 
Wt chemia
M_

52
j.polski
EW

44
r_informat.
DM
rinf
21
sieci komp
DW
1. Grupa
11
urz tech kom
OA
1. Grupa
58
matematyka
ES

51
wit i ap int
GM
1. Grupa
T2
sys baz dan
SJ
1. Grupa
11
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
rfiz
46
urz tech kom
OA
2. Grupa
1
sys baz dan
CG
2. Grupa
T
sys operacyj
SJ
2. Grupa
11
wit i ap int
GM
2. Grupa
T2
Śr  
 
 
 
 
 
JnII
AK
jn.p1.g1
58
j.polski
EW

43
Wf1
AP
1. Grupa
G2
przedsięb.
JW

41
matematyka
ES

51
sys operacyj
DW
1. Grupa
11
religia
Je

43
 
 
 
 
 
 
sieci komp
DW
2. Grupa
11
Wf1
MM
2. Grupa
H1
JnII
AK
jn.p1.g2,jn.p1
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
_W
jr.p1
55
Czw urz tech kom
OA
1. Grupa
40
sys baz dan
SJ
1. Grupa
21
di i nap u t
OA
1. Grupa
40
di i nap u t
OA
1. Grupa
40
matematyka
ES

51
historia
S_

51
przedsięb.
JW

I2
Wf1
AP
1. Grupa
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urz tech kom
OA
2. Grupa
40
sys operacyj
SJ
2. Grupa
21
sys baz dan
CG
2. Grupa
T
Wf1
MM
2. Grupa
HZ
wit i ap int
GM
2. Grupa
40
Pi  
 
 
Wf1
AP
1. Grupa
G1
sieci komp
DW
1. Grupa
11
sys operacyj
DW
1. Grupa
11
wit i ap int
GM
1. Grupa
40
sys baz dan
SJ
1. Grupa
11
JaI
NA
1. Grupa
53
religia
Je

44
r_informat.
DM
rinf
21
 
 
 
sieci komp
DW
2. Grupa
11
sys baz dan
CG
2. Grupa
T
di i nap u t
OA
2. Grupa
T
di i nap u t
OA
2. Grupa
T
Wf1
MM
2. Grupa
H2
JaI
KK
2. Grupa
1
r_fizyka
TZ
rfiz
46

2KE

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
godz.wych
DB

42
JaI

e
20
matematyka
DB

42
pods ele i e
TW
e
53
Wf1
MM

HZ
inst elektr
AD
e
53
masz elektr
HD
e
44
religia
Je
rel
10
 
 
 
pod elek i e
AD
k
24
urz-elektron
TH
k
25
pom elektron
ZK
k
24
pom elektron
ZK
k
24
 
 
 
Wt matematyka
DB

42
Wf1
MM

G2
r_fizyka
TZ
rfiz
46
inst elektr
AD
e
53
j.polski
EW

22
prac elektro
ZK
e
24
prac elektro
ZK
e
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roz_goe
IH
rgeo
56
elem-tech-cy
WS
k
25
urz-elektron
TH
k
54
pod elek i e
AD
k
1
Etyka
ZJ
ety
45
Śr  
 
 
JnII
AM
jn.p1
45
chemia
M_

I1
przedsięb.
EK

22
historia
S_

23
j.polski
EW

52
Wf1
MM

HT
prac elektry
LS
e
25
prac elektry
LS
e
25
 
 
 
 
 
 
eksplo u ele
AK
k
24
eksplo u ele
AK
k
24
JnII
GJ
jn.p0
52
jrII
Se
jr.p0
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
_W
jr.p1
55
Czw CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
CKP 6 godz.

e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
NA
k
23
pod elek i e
AD
k
9
urz-elektron
TH
k
25
urz-elektron
TH
k
25
pom elektron
ZK
k
24
pom elektron
ZK
k
24
Pi  
 
 
 
 
 
matematyka
DB

42
prac elektry
LS
e
25
prac elektry
LS
e
25
pods ele i e
TW
e
53
przedsięb.
EK

22
masz elektr
HD
e
1
r_fizyka
TZ
rfiz
46
religia
Je
rel
55
Etyka
ZJ
ety
I2
eksplo u ele
AK
k
24
eksplo u ele
AK
k
24
pod elek i e
AD
k
1
elem-tech-cy
WS
k
25
roz_goe
IH
rgeo
42
 
 
 

2GI

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn godz.wych
GJ

42
Pod.graf.3D
GP
g
49
Pod.graf.3D
GP
g
49
JaI
KK
g
10
cyf tech gra
SE
g
49
Prz prac.do.publik
GJ
g
50
Prz prac.do.publik
GJ
g
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Prakt.zaw. 5 godz.

i
Wt  
 
 
 
 
 
j.polski
MD

44
Wf1
MC
m,ch1
HZ
Graf.3D
GP
g
49
Graf.3D
GP
g
49
matematyka
HD

45
religia
KM
rel
I1
r_informat.
RB
rinf1,rinf
21
 
 
 
Wf1
AP
ch2
H1
sieci komp
DW
i
11
wit i ap int
GM
i
21
Etyka
ZJ
ety
45
r_fizyka
DM
rfiz
46
sys operacyj
SJ
i
11
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_informat.
CG
rinf2
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roz_goe
AK
rgeo
52
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
Wf1
MC
m,ch1
HZ
matematyka
HD

56
Grafika w publik
GP
g
49
Grafika w publik
GP
g
49
przedsięb.
JW

I3
Pod.graf.3D
GP
g
49
Pod.graf.3D
GP
g
49
JnII
AK
jn.p1.g2,jn.p1
58
Wf1
AP
ch2
HT
sys baz dan
SJ
i
21
urz tech kom
OA
i
40
di i nap u t
OA
i
40
di i nap u t
OA
i
40
JnII
GJ
jn.p0
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr.p0
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
_W
jr.p1
55
Czw  
 
 
 
 
 
chemia
M_

51
Graf.3D
GP
g
49
Graf wektor
SE
g
50
Graf wektor
SE
g
50
matematyka
HD

46
Prow.dział.gosp.
JW
g
42
cyf tech gra
SE
g
52
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
sys baz dan
SJ
i
21
JaI
WM
i
1
sieci komp
DW
i
11
wit i ap int
GM
i
40
sys operacyj
SJ
i
21
Pi r_informat.
RB
rinf1,rinf
T2
religia
KM
rel
I1
Wf1
MC
m,ch1
HT
j.polski
MD

44
przedsięb.
JW

I1
historia
S_

46
Ggraf bitmap
GP
g
49
Ggraf bitmap
GP
g
49
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
DM
rfiz
46
Etyka
ZJ
ety
I2
Wf1
AP
ch2
HZ
urz tech kom
OA
i
57
sys baz dan
SJ
i
11
roz_goe
AK
rgeo
44
r_informat.
CG
rinf2
T
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2SM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn JaI
WM
s
57
j.polski
MD

44
godz.wych
RB

10
dia z poj sa
JS
s
56
dia z poj sa
JS
s
56
pods ele i e
AD
s
57
Wf1
AP
s
G1
pod-nad-p-sa
JS
s
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr.obrab.

m
26
pod-k-maszyn
AW
m
26
tech m m i u

m
1
tech m m i u

m
1
 
 
 
Wt  
 
 
sil-poj-sam
JS
s
58
pod-k-maszyn
MP
s
43
przep-r-drog
LA
s
I3
chemia
M_

56
dia z poj sa
JS
s
26
matematyka
RB

44
religia
IW
rel
10
r_fizyka
DM
rfiz
46
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
AW
m
1
Wf1
MC
m,ch1
HZ
tech m m i u

m
1
Etyka
ZJ
ety
45
roz_goe
AK
rgeo
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_informat.
RB
rinf1,rinf
21
Śr j.polski
MD

44
JnII
AM
jn.p1
45
pod-k-maszyn
MP
s
24
Wf1
AP
s
G1
matematyka
RB

45
pods ele i e
AD
s
24
pod-nad-p-sa
JS
s
58
przedsięb.
EK

22
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
jr.p0
42
Wf1
MC
m,ch1
HZ
JaI
SE
m
1
tech m m i u

m
20
pod-k-maszyn
AW
m
1
jrII
_W
jr.p1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw C- K - P

s
C- K - P

s
C- K - P

s
C- K - P

s
C- K - P

s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
prac-tech
c2sm
m
prac-tech
c2sm
m
Pi r_fizyka
DM
rfiz
46
religia
IW
rel
10
pod-k-maszyn
MP
s
57
matematyka
RB

52
przedsięb.
EK

22
Wf1
AP
s
HT
historia
BK

23
sil-poj-sam
JS
s
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
ZJ
ety
I2
Wf1
MC
m,ch1
HT
tech m m i u

m
41
pod-k-maszyn
AW
m
53
roz_goe
AK
rgeo
44
r_informat.
RB
rinf1,rinf
T2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2MMt

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
C- K - P

m
prac-tech
c2mmt
m
prac-tech
c2mmt
m
 
 
 
 
 
 
urz-sys-mtr
DT
mtch,mtdz
26
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
40
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
 
 
 
urz-sys-mtr
DT
mtch,mtdz
26
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
40
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
C- K - P

mtch,mtdz
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
tech m m i u
Li
m
41
tech m m i u
Li
m
41
pod-k-maszyn
AW
m
20
matematyka
DB

42
religia
Je
rel
51
r_informat.
RB
rinf1,rinf
21
 
 
 
roz_goe
IH
rgeo
56
Wf1
JD
mtch
H2
JaI
SE
mtch,mtdz
57
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
57
Etyka
ZJ
ety
45
r_fizyka
DM
rfiz
46
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
JaI
SE
mtch,mtdz
57
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
57
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
JnII
AK
jn.p1
58
matematyka
DB

42
JaI
NA
m
20
przedsięb.
EK

22
godz.wych
S_

23
Wf1
MC
m
G2
pod-k-maszyn
AW
m
54
tech m m i u
Li
m
41
 
 
 
 
 
 
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
26
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
25
pr pom e i e
AD
mtch,mtdz
26
pr pom e i e
AD
mtch,mtdz
26
JnII
GJ
jn.p0
52
jrII
Se
jr.p0
42
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
26
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
25
pr pom e i e
AD
mtch,mtdz
26
pr pom e i e
AD
mtch,mtdz
26
 
 
 
jrII
_W
jr.p1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
AW
m
26
matematyka
DB

42
Pr.obrab.

m
26
przedsięb.
EK

22
j.polski
EW

42
tech m m i u
Li
m
41
Wf1
MC
m
HZ
 
 
 
Wf1
JD
mtch
H2
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
25
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
44
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
pod au i t c
WS
mtch,mtdz
25
tech-kons-me
MP
mtch,mtdz
44
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
pr pr uk mec
TW
mtch,mtdz
26
Pi r_informat.
RB
rinf1,rinf
T2
religia
Je
rel
I3
tech m m i u
Li
m
41
Wf1
MC
m
HZ
pod-k-maszyn
AW
m
1
chemia
M_

52
j.polski
EW

56
historia
S_

23
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
DM
rfiz
46
Etyka
ZJ
ety
I2
Wf1
JD
mtch
G1
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
26
urz-sys-mtr
DT
mtch,mtdz
57
roz_goe
IH
rgeo
42
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
pods ele i e
AD
mtch,mtdz
26
urz-sys-mtr
DT
mtch,mtdz
57
 
 
 

3I

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn pr apl inter
SE
1. Grupa
T
pr apl inter
SE
1. Grupa
T
ad lok si ko
IH
1. Grupa
T2
JnII
AK
1. Grupa
57
zarz baz dan
CG
1. Grupa
T
zarz baz dan
CG
1. Grupa
T
JaI
Ma
1. Grupa
54
religia
Je

I2
 
 
 
 
 
 
ad sie sys o
IH
2. Grupa
T2
ad sie sys o
IH
2. Grupa
T2
pr apl inter
SE
2. Grupa
T
pr apl inter
SE
2. Grupa
T
ad lok si ko
DW
2. Grupa
11
ad lok si ko
DW
2. Grupa
11
Wf1
WJ
2. Grupa
HZ
Wt j.polski


43
matematyka
ES

51
u_hist.i sp.
BK

23
r_informat.
RB
in1
21
wit i ap int
GM
1. Grupa
T2
dział gosp
JW

I2
godz.wych
LS

56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fiz
54
JaI
KK
2. Grupa
20
Wf1
WJ
2. Grupa
HZ
roz_goe
EK
geo
22
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
matematyka
ES

51
pr apl inter
SE
1. Grupa
11
pr apl inter
SE
1. Grupa
11
Wf1
LL
1. Grupa
H2
zarz baz dan
CG
1. Grupa
T
j.polski


43
religia
Je

43
 
 
 
 
 
 
wit i ap int
Sza
2. Grupa
T2
zarz baz dan
CG
2. Grupa
T
zarz baz dan
CG
2. Grupa
T
JnII
AM
2. Grupa
1
Czw  
 
 
ad lok si ko
IH
1. Grupa
T2
ad lok si ko
IH
1. Grupa
T2
Wf1
LL
1. Grupa
HZ
di i nap u t
OA
1. Grupa
40
JaI
Ma
1. Grupa
57
ad sie sys o
IH
1. Grupa
T2
ad sie sys o
IH
1. Grupa
T2
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
2. Grupa
HZ
pr apl inter
SE
2. Grupa
T
pr apl inter
SE
2. Grupa
T
JaI
KK
2. Grupa
20
ad lok si ko
DW
2. Grupa
11
wit i ap int
Sza
2. Grupa
T2
di i nap u t
OA
2. Grupa
11
 
 
 
Pi j.polski


43
Wf1
LL
1. Grupa
HZ
r_informat.
RB
in1
T2
JaI
Ma
1. Grupa
I2
u_hist.i sp.
BK

23
matematyka
ES

51
wit i ap int
GM
1. Grupa
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zarz baz dan
CG
2. Grupa
T
r_fizyka
TZ
fiz
54
JaI
KK
2. Grupa
1
 
 
 
 
 
 
roz_goe
EK
geo
22
 
 
 
 
 
 

3G

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
KK
1. Grupa
54
religia
IW
religia
10
matematyka
AU

55
u_hist.i sp.
BK

23
Grafika w publik
GJ
1. Grupa
50
Grafika w publik
GJ
1. Grupa
50
jrII
Se
j.r2.p1
53
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
50
Etyka
ZJ
etyka
20
Grafi z elem.drukowania
SE
2. Grupa
49
Grafi z elem.drukowania
SE
2. Grupa
49
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
AU

55
j.polski


43
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
Grafi z elem.drukowania
SE
1. Grupa
50
Grafi z elem.drukowania
SE
1. Grupa
50
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
JaI
KK
2. Grupa
53
Graf.3D
GP
2. Grupa
49
Graf.3D
GP
2. Grupa
49
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
49
Śr  
 
 
Wf1
LL
Chłopcy
G2
Graf.3D
GP
1. Grupa
49
Graf.3D
GP
1. Grupa
49
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
j.polski


43
u_hist.i sp.
BK

23
r_informat.
DM
in1
T
JnII
AK
j.n.p0,j.n2.p0
58
 
 
 
 
 
 
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
50
JaI
KK
2. Grupa
1
r_informat.
RB
in2
T2
JnII
GJ
j.n2.p1
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fiz
46
 
 
 
Czw  
 
 
Wf1
LL
Chłopcy
G2
matematyka
AU

55
j.polski


43
religia
IW
religia
10
godz.wych
KK

44
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
JaI
KK
1. Grupa
51
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
Etyka
ZJ
etyka
54
Grafi z elem.drukowania
SE
2. Grupa
49
Grafi z elem.drukowania
SE
2. Grupa
49
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
50
Pi Grafi z elem.drukowania
SE
1. Grupa
50
Grafi z elem.drukowania
SE
1. Grupa
50
Wf1
LL
Chłopcy
G2
Pod.graf.3D
GP
1. Grupa
49
Pod.graf.3D
GP
1. Grupa
49
JaI
KK
1. Grupa
54
r_informat.
DM
in1
21
Graf.w dryk.cyfr
GJ
1. Grupa
50
 
 
 
 
 
 
Grafika w publik
GP
2. Grupa
49
Grafika w publik
GP
2. Grupa
49
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
Pod.graf.3D
GJ
2. Grupa
50
Pod.graf.3D
GJ
2. Grupa
50
Graf.w dryk.cyfr
GJ
2. Grupa
50
r_informat.
RB
in2
11
JaI
KK
2. Grupa
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fiz
46
 
 
 

3SM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn matematyka
ES

51
j.polski
EW

56
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
pods ele i e
AD
s
9
Diag ele i ele2
JF
s
9
Diag ele i ele2
JF
s
9
sil-poj-sam
LA
s
I2
pod-nad-p-sa
LA
s
I3
 
 
 
 
 
 
Wf1
BZ
2. Grupa
H2
Prak.zaw-4h

m
Prak.zaw-4h

m
Prak.zaw-4h

m
Prak.zaw-4h

m
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fiz
54
u_hist.i sp.


46
j.polski
EW

22
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
JaI
Ma
s
46
pods ele i e
AD
s
43
religia
IW
religia
10
jrII
Se
j.r.p0
I1
roz_goe
EK
geo
22
Wf1
BZ
2. Grupa
G1
JaI
SE
m
20
tech m m i u

m
51
Etyka
ZJ
etyka
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
religia
IW
religia
10
matematyka
ES

51
u_hist.i sp.


I1
dia z poj sa
JS
s
9
dia z poj sa
JS
s
9
j.polski
EW

22
JaI
Ma
s
44
JnII
AK
j.n.p0,j.n2.p0
58
 
 
 
Etyka
ZJ
etyka
53
JaI
SE
m
54
pod-k-m-u
Li
m
53
tech m m i u

m
53
JnII
AM
j.n.p1
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r.p1
45
Czw CKP 5 godz.

s
CKP 5 godz.

s
CKP 5 godz.

s
CKP 5 godz.

s
CKP 5 godz.

s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
Pi  
 
 
matematyka
ES

51
r_fizyka
TZ
fiz
54
dia z poj sa
JS
s
9
sil-poj-sam
LA
s
26
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
JaI
Ma
s
45
godz.wych
LA

45
pod-nad-p-sa
LA
s
9
 
 
 
roz_goe
EK
geo
22
proj pr podu
Li
m
41
proj pr podu
Li
m
41
Wf1
BZ
2. Grupa
G2
JaI
SE
m
54
org pr prod
AW
m
20

3IM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski
MD

44
JaI
WM
ich,idz
20
u_hist.i sp.
BK

23
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
matematyka
DB

42
wit i ap int
GM
ich,idz
40
pr apl inter
GM
ich,idz
T
pr apl inter
GM
ich,idz
T
 
 
 
 
 
 
JaI
WM
ich,idz
20
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
wit i ap int
GM
ich,idz
40
pr apl inter
GM
ich,idz
T
pr apl inter
GM
ich,idz
T
urz-sys-mtr
DT
mt
54
JaI
Ma
mt
1
pr pr uk mec
DT
mt
26
pr pr uk mec
DT
mt
26
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
BZ
ich,mt
G1
matematyka
DB

42
r_fizyka
DM

52
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
JaI
WM
ich,idz
42
religia
KM

45
jrII
Se
j.r.p0
I1
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
JaI
WM
ich,idz
42
 
 
 
 
 
 
urz-sys-mtr
DT
mt
57
pr prog u i
AK
mt
26
pr prog u i
AK
mt
26
Śr  
 
 
Wf1
BZ
ich,mt
G1
j.polski
MD

44
u_hist.i sp.
BK

51
ad sie sys o
IH
ich,idz
T2
ad sie sys o
IH
ich,idz
T2
di i nap u t
OA
ich,idz
40
dział gosp
JW

56
JnII
AK
j.n.p0,j.n2.p0
58
 
 
 
 
 
 
ad sie sys o
IH
ich,idz
T2
ad sie sys o
IH
ich,idz
T2
di i nap u t
OA
ich,idz
40
JnII
AM
j.n.p1
52
 
 
 
urz-sys-mtr
DT
mt
26
pr prog u i
AK
mt
26
pr prog u i
AK
mt
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r.p1
45
Czw j.polski
MD

44
Wf1
BZ
ich,mt
G1
r_fizyka
DM

46
godz.wych
DM

10
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
pr apl inter
GM
ich,idz
40
pr apl inter
GM
ich,idz
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
zarz baz dan
CG
ich,idz
T
pr apl inter
GM
ich,idz
40
pr apl inter
GM
ich,idz
40
 
 
 
pod au i t c
WS
mt
53
pr pr uk mec
DT
mt
26
JaI
Ma
mt
57
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
matematyka
DB

42
JaI
WM
ich,idz
I2
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
religia
KM

10
wit i ap int
GM
ich,idz
40
 
 
 
pr prog u i
AK
mt
26
Wf1
WJ
dzw,mtdz,idz,Dziewczęta
G3
JaI
WM
ich,idz
I2
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
ad lok si ko
IH
ich,idz
T2
wit i ap int
GM
ich,idz
40
 
 
 
pr prog u i
AK
mt
26
JaI
Ma
mt
54
pod au i t c
WS
mt
20
urz-sys-mtr
DT
mt
24
 
 
 

3KE

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn j.polski
RJ

52
JaI
Ma
1. Grupa
53
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
JnII
AM
j.n2.p1
58
elem-tech-cy
WS
k
20
eksplo u ele
TW
k
I2
dział gosp
JW
k
20
urz-elektron
TH
k
1
 
 
 
 
 
 
JaI

2. Grupa
I2
dział gosp
JW
e
54
jrII
Se
j.r2.p1
53
inst elektr
AK
e
1
pr inst elek
AK
e
25
pr inst elek
AK
e
25
masz elektr
LS
e
54
Wt  
 
 
 
 
 
r_informat.
RB
inf
T
matematyka
WM

45
JaI
Ma
1. Grupa
53
eksplo u ele
TW
k
53
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
pom elektron
ZK
k
24
pom elektron
ZK
k
24
 
 
 
 
 
 
JaI

2. Grupa
1
pr masz elek
LS
e
25
pr masz elek
LS
e
25
Ek-.masz
AD
e
57
Wf1
LL
e
HZ
Etyka
ZJ
etyka
1
Śr j.polski
RJ

52
religia
Je
religia
23
matematyka
WM

45
JaI
Ma
1. Grupa
53
eksplo u ele
TW
k
25
eksplo u ele
TW
k
25
elem-tech-cy
WS
k
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
ZJ
etyka
53
JaI

2. Grupa
54
Ek-.masz
AD
e
53
Wf1
LL
e
G2
masz elektr
LS
e
53
r_fizyka
JN
fiz
46
Czw r_informat.
RB
inf
T
j.polski
RJ

52
eksplo u ele
TW
k
53
elem-tech-cy
WS
k
26
godz.wych
AM

I2
urz-elektron
TH
k
1
u_hist.i sp.
BK

23
religia
Je
religia
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr inst elek
AK
e
24
pr inst elek
AK
e
24
inst elektr
AK
e
25
 
 
 
Pi pom elektron
ZK
k
24
pom elektron
ZK
k
24
matematyka
WM

45
u_hist.i sp.
BK

22
elem-tech-cy
WS
k
20
Wf1
WJ
1. Grupa,k
HZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
LL
e
HT
masz elektr
LS
e
54
Ek-.masz
AD
e
53
dział gosp
JW
e
57
r_fizyka
JN
fiz
46

4IA

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
JnII
AM
j.n2.p1
1
matematyka
ES

51
matematyka
ES

51
u_hist.i sp.
BK

45
JaI
WM

56
Wf1
BZ

HT
religia
IW

10
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
Wt  
 
 
 
 
 
matematyka
ES

51
matematyka
ES

51
r_informat.
DM
infr
21
godz.wych
CG

I3
j.polski


43
JaI
WM

42
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
54
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
55
Śr JnII
AM
j.n2.p1
45
j.polski


43
j.polski


43
Wf1
BZ

G2
matematyka
ES

51
u_hist.i sp.
BK

51
r_informat.
DM
infr
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
24
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
JnII
AM
j.n2.p1
56
JaI
WM

56
matematyka
ES

51
j.ang.zaw
KK

45
r_informat.
DM
infr
T
r_informat.
DM
infr
T
religia
IW

10
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
r_fizyka
TZ
fizr
53
r_fizyka
TZ
fizr
53
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
 
 
 
 
 
 
Pi matematyka
ES

51
j.polski


43
j.ang.zaw
KK

51
r_informat.
DM
infr
21
Wf1
BZ

G1
u_hist.i sp.
BK

23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
46

4IB

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
u_hist.i sp.
BK

23
JaI
KK

46
Wf1
BZ

H1
JnII
AM

I2
matematyka
DB

42
matematyka
DB

42
r_informat.
DM
infr
40
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
53
 
 
 
Wt r_informat.
DM
infr
21
r_informat.
DM
infr
21
j.ang.zaw
SE

I2
j.polski


43
j.polski


43
matematyka
DB

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
53
r_fizyka
TZ
fizr
53
roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
religia
IW
rel
10
JaI
KK

I3
matematyka
DB

42
matematyka
DB

42
Wf1
BZ

H2
u_hist.i sp.
BK

23
r_informat.
DM
infr
21
 
 
 
roz_goe
EK
geor
22
Etyka
_W
ety
1
r_fizyka
TZ
fizr
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw JaI
KK

55
matematyka
DB

42
u_hist.i sp.
BK

44
JnII
AM

I2
Wf1
BZ

G1
j.polski


43
religia
IW
rel
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etyka
_W
ety
1
roz_goe
EK
geor
22
Pi  
 
 
r_informat.
DM
infr
21
j.ang.zaw
SE

55
j.polski


43
matematyka
DB

42
JnII
AM

I3
godz.wych


I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
23
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
 
 
 

4KI

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
JaI
WM

55
matematyka
AU

55
j.ang.zaw
Ma

I3
u_hist.i sp.
S_

23
j.polski
MD

44
JnII
AK
j.n2.p1
58
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
 
 
 
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
 
 
 
Wt  
 
 
matematyka
AU

55
matematyka
AU

55
Wf1
LL

G2
godz.wych
AD

I3
religia
IW

10
r_informat.
DM
infr
21
r_informat.
DM
infr
21
JnII
AK
j.n2.p1
58
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
54
r_fizyka
TZ
fizr
54
 
 
 
roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
55
Śr  
 
 
r_informat.
DM
infr
21
u_hist.i sp.
S_

23
matematyka
AU

58
matematyka
AU

58
j.ang.zaw
Ma

I3
Wf1
LL

H1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
46
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
u_hist.i sp.
S_

23
matematyka
AU

55
j.polski
MD

58
j.polski
MD

58
JaI
WM

I3
r_informat.
DM
infr
21
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
r_fizyka
TZ
fizr
46
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
roz_goe
EK
geor
22
Pi  
 
 
JnII
AK
j.n2.p1
58
j.polski
MD

44
Wf1
LL

H1
religia
IW

10
matematyka
AU

55
JaI
WM

I1
r_informat.
DM
infr
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
46
 
 
 
roz_goe
EK
geor
22

4GEM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
JaI
Ma

56
j.polski
MD

44
j.polski
MD

44
Wf1
LL
gch,e,mt
G2
matematyka
HD

43
u_hist.i sp.
S_

56
JnII
AK
j.nie2
58
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
Wf1
WJ
gdz
H1
 
 
 
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
matematyka
HD

45
u_hist.i sp.
S_

23
Wf1
LL
gch,e,mt
G2
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I1
roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
gdz
G3
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I1
r_fizyka
TZ
fizr
54
r_fizyka
TZ
fizr
54
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
55
 
 
 
j.ang.zaw

e,mt
56
r_informat.
DM
infr
21
r_informat.
DM
infr
21
 
 
 
 
 
 
j.ang.zaw

e,mt
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
roz_goe
EK
geor
22
religia
KM

I2
j.polski
MD

44
matematyka
HD

56
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I2
JaI
Ma

44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
46
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I2
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
r_informat.
DM
infr
21
j.ang.zaw

e,mt
I1
 
 
 
 
 
 
j.ang.zaw

e,mt
I1
 
 
 
Czw  
 
 
JnII
AK
j.nie2
58
Wf1
LL
gch,e,mt
G1
j.polski
MD

44
matematyka
HD

46
matematyka
HD

46
u_hist.i sp.
S_

55
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
Wf1
WJ
gdz
H2
r_fizyka
TZ
fizr
46
jrII
_W
j.r2.p1,j_ros_2p1
57
 
 
 
r_informat.
DM
infr
21
Pi  
 
 
 
 
 
JnII
AK
j.nie2
58
matematyka
HD

56
matematyka
HD

56
godz.wych
EK

22
religia
KM

10
roz_goe
EK
geor
22
JaI
Ma

23
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
46
 
 
 
r_informat.
DM
infr
21

4MtG

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
JnII
AK
j.nie2
58
matematyka
DB

42
j.polski
EW

22
j.polski
EW

22
Wf1
BZ
mt,gch
G1
JaI
WM
mt
I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
Wf1
BZ
mt,gch
G1
JaI
SE
gch,gdz
57
r_fizyka
JN
fizr
46
 
 
 
Wf1
WJ
gdz
H1
JaI
SE
gch,gdz
57
r_informat.
DM
infr
40
Wt roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
matematyka
DB

42
matematyka
DB

42
Wf1
BZ
mt,gch
HZ
j.ang.zaw

e,mt
56
JnII
AK
j.nie2
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fizr
46
r_fizyka
JN
fizr
46
Wf1
BZ
mt,gch
HZ
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I1
 
 
 
r_informat.
DM
infr
21
r_informat.
DM
infr
21
Wf1
WJ
gdz
G3
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I1
jrII
_W
j.ros_2p1
55
Śr  
 
 
 
 
 
religia
Je
rel
54
matematyka
DB

42
j.polski
EW

52
j.ang.zaw

e,mt
I1
u_hist.i sp.
S_

42
JnII
AK
j.nie2
58
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
Etyka
_W
ety
1
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I2
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
r_fizyka
JN
fizr
46
 
 
 
j.ang.zaw
SE
gch,gdz
I2
jrII
_W
j.ros_2p1
55
r_informat.
DM
infr
21
Czw  
 
 
 
 
 
Wf1
BZ
mt,gch
G2
JaI
WM
mt
53
matematyka
DB

42
j.polski
EW

42
religia
Je
rel
I1
u_hist.i sp.
S_

56
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
Wf1
BZ
mt,gch
G2
JaI
SE
gch,gdz
54
Etyka
_W
ety
1
 
 
 
 
 
 
Wf1
WJ
gdz
H2
JaI
SE
gch,gdz
54
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
roz_goe
EK
geor
22
u_hist.i sp.
S_

23
JaI
WM
mt
53
godz.wych
TW

46
matematyka
DB

42
matematyka
DB

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fizr
46
JaI
SE
gch,gdz
54
jrII
_W
j.ros_2p1
55
r_informat.
DM
infr
21
JaI
SE
gch,gdz
54
 
 
 

4SM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
matematyka
WM

45
matematyka
WM

45
u_hist.i sp.
S_

23
JaI
Ma
j.ang1
I3
Wf1
LL

G2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JrI
Se
j.ros1
53
r_fizyka
TZ
fizr
53
Wt  
 
 
 
 
 
j.polski
EW

22
godz.wych
Ma

I2
matematyka
WM

45
u_hist.i sp.
S_

23
JaII
SE
j.ang2
20
Wf1
LL

HT
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
53
r_fizyka
TZ
fizr
53
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
I3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
_W
j.ros_2p1
55
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
j.polski
EW

22
religia
IW

10
JaI
Ma
j.ang1
I3
matematyka
WM

45
matematyka
WM

45
JaII
SE
j.ang2
51
 
 
 
 
 
 
JrI
Se
j.ros1
20
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
52
r_fizyka
TZ
fizr
51
 
 
 
jrII
_W
j.ros_2p1
55
 
 
 
Czw  
 
 
u_hist.i sp.
S_

23
j.ang.zaw
Ma

43
matematyka
WM

45
JaI
Ma
j.ang1
24
religia
IW

10
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JrI
Se
j.ros1
20
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
Ma

I2
matematyka
WM

45
j.polski
EW

58
j.polski
EW

58
Wf1
LL

G1
JaII
SE
j.ang2
20
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
r_fizyka
TZ
fizr
23
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
51
 
 
 
 
 
 
jrII
_W
j.ros_2p1
55
 
 
 

4S

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
j.polski
MD

44
JaI
WM

I1
matematyka
AU

55
matematyka
AU

55
u_hist.i sp.


52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
I3
r_fizyka
JN
fizr
46
 
 
 
r_informat.
DM
infr
40
Wt roz_goe
EK
geor
22
roz_goe
EK
geor
22
j.ang.zaw
KK

I3
matematyka
AU

55
religia
Je

10
Wf1
BZ

HZ
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
I3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fizr
46
r_fizyka
JN
fizr
46
 
 
 
r_informat.
DM
infr
21
r_informat.
DM
infr
21
jrII
_W
j.ros_2p1
55
Śr  
 
 
 
 
 
Wf1
BZ

G1
religia
Je

I2
j.polski
MD

44
matematyka
AU

44
u_hist.i sp.


52
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
52
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
r_fizyka
JN
fizr
46
jrII
_W
j.ros_2p1
55
r_informat.
DM
infr
21
Czw  
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
KK

52
u_hist.i sp.


56
matematyka
AU

55
matematyka
AU

55
godz.wych
BZ

44
JaI
WM

43
roz_goe
EK
geor
22
 
 
 
jrII
Se
j.r2.p0,j.ros_2p0
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
roz_goe
EK
geor
22
JaI
WM

46
Wf1
BZ

G1
j.polski
MD

44
j.polski
MD

44
matematyka
AU

43
JnII
AM
j.niem2,j.nie2
51
 
 
 
 
 
 
r_fizyka
JN
fizr
46
 
 
 
r_informat.
DM
infr
21
jrII
_W
j.ros_2p1
55

1BM(g)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.polski
RJ

52
pod-k-maszyn
MP
1. Grupa
24
pr pod k m
MP
1. Grupa
56
godz.wych
AU

I1
sil-poj-sam
JS

43
 
 
 
pr pod k m
AW
2. Grupa
41
pr pod k m
AW
2. Grupa
41
pod-k-maszyn
AW
2. Grupa
26
Wt CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


 
 
 
 
 
 
Śr biologia
BM

43
JaI

1. Grupa
55
matematyka
AU

55
fizyka
TZ

52
Wf1
BZ
1. Grupa
G1
pod-k-maszyn
MP
1. Grupa
57
religia
Je

I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatyka

2. Grupa
11
Wf1
JD
2. Grupa
HT
JaI
NA
2. Grupa
58
Czw chemia
M_

22
historia


43
pr pod k m
MP
1. Grupa
41
pr pod k m
MP
1. Grupa
41
e_dla_bezp
_W

I3
Wf1
BZ
1. Grupa
HT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
JD
2. Grupa
HT
pod-k-maszyn
AW
2. Grupa
57
 
 
 
Pi  
 
 
j.polski
RJ

52
religia
Je

I3
matematyka
AU

55
informatyka
TZ
1. Grupa
21
sil-poj-sam
JS

56
Wf1
BZ
1. Grupa
HT
geografia
AK

52
 
 
 
 
 
 
Wf1
JD
2. Grupa
HZ
pr pod k m
AW
2. Grupa
41

1BM(p)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn matematyka
WM

45
JaI
NA
1. Grupa
I1
Wf1
JD
1. Grupa
G1
j.polski
RJ

52
sil-poj-sam
LA

46
przedsięb.
JW

46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pod k m

2. Grupa
41
pr pod k m

2. Grupa
41
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sil-poj-sam
LA

9
informatyka

1. Grupa
41
pr pod k m
AW
1. Grupa
41
godz.wych


44
religia
KM

45
pod-k-maszyn

1. Grupa
56
pod-k-maszyn
MP
2. Grupa
57
Wf1
AP
2. Grupa
HT
JaI
WM
2. Grupa
46
 
 
 
Śr fizyka
TZ

46
religia
KM

56
j.polski
RJ

52
chemia
M_

55
JaI
NA
1. Grupa
46
Wf1
JD
1. Grupa
G1
e_dla_bezp
_W

55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr pod k m

2. Grupa
41
Wf1
AP
2. Grupa
HZ
Czw pr pod k m
AW
1. Grupa
41
pr pod k m
AW
1. Grupa
41
pod-k-maszyn

1. Grupa
1
Wf1
JD
1. Grupa
G2
przedsięb.
JW

56
matematyka
WM

45
historia


56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JaI
WM
2. Grupa
46
pod-k-maszyn
MP
2. Grupa
26
informatyka

2. Grupa
11
Wf1
AP
2. Grupa
H2
Pi CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


CKP 5 godz.


 
 
 
 
 
 

2BM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
prz ru dro
LA
m
9
pr elek i el
TW
m
9
Wf1
MM

G1
przedsięb.
JW

10
godz.wych
TH

22
pod-k-maszyn
Li
m
22
JaI
SE
m
45
 
 
 
 
 
 
JaI
NA
e
53
pods ele i e
WS
e
40
Budowa poj.sam
LA
e
26
Wyp.el.poj
JS
e
45
 
 
 
Wt  
 
 
sil-poj-sam
JF
m
26
pod-nad-p-sa
JF
m
20
j.polski
RJ

52
Wf1
MM

HT
matematyka
WM

45
religia
Je

I1
historia


23
 
 
 
 
 
 
pod-k-maszyn
MP
e
42
Wyp.el.poj
JS
e
54
Śr dia z poj sa
JF
m
9
dia z poj sa
JF
m
9
pr elek i el
TW
m
25
pr elek i el
TW
m
25
Wf1
MM

HZ
religia
Je

10
JaI
SE
m
I2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przep-r-drog
LA
e
54
JaI
NA
e
53
pods ele i e
WS
e
57
Diag ele i ele2
JF
e
9
Diag ele i ele2
JF
e
9
Czw j.polski
RJ

52
pod-nad-p-sa
JF
m
46
sil-poj-sam
JF
m
20
przedsięb.
JW

I1
pod-k-maszyn
Li
m
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pods ele i e
WS
e
25
Budowa poj.sam
LA
e
54
Wyp.el.poj
JS
e
9
pod-k-maszyn
MP
e
54
Pi CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
CKP 6 godz.

m
 
 
 
 
 
 
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e
CKP 5 godz.

e

3BM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn CKP 6 godz.


CKP 6 godz.


CKP 6 godz.


CKP 6 godz.


CKP 6 godz.


CKP 6 godz.


Zaj.prawo jazdy
c3bm

Zaj.prawo jazdy
c3bm

 
 
 
 
 
 
Wt JaI
NA
1. Grupa
55
pod-nad-p-sa
LA

I1
dia z poj sa
LA
1. Grupa
26
religia
Je

10
Prow.dział.gosp.
JW

I2
Wf1
JD
1. Grupa
G1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
JF
2. Grupa
26
JaI
Ma
2. Grupa
58
Wf1
MM
2. Grupa
G3
Śr CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


CKP 7 godz.


Zaj.prawo jazdy
c3bm

 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
j.polski
EW

22
matematyka
WM

45
wos
S_

23
Wf1
JD
1. Grupa
HZ
j.ang.zaw
NA

I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf1
MM
2. Grupa
G3
Pi dia z poj sa
LA
1. Grupa
9
dia z poj sa
LA
1. Grupa
9
godz.wych
JF

9
Wf1
JD
1. Grupa
H2
religia
Je

I3
pod-nad-p-sa
LA

I1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dia z poj sa
JF
2. Grupa
56
dia z poj sa
JF
2. Grupa
56
Wf1
MM
2. Grupa
G3

NJM

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.polski
EW

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pod-nad-p-sa
JF

JaI
Ma

wos
S_

 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.zaw
Ma

Prow.dział.gosp.
JW

Śr  
 
 
matematyka
WM

dia z poj sa
DT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
C- K - P


C- K - P


C- K - P


C- K - P


C- K - P


C- K - P


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pn  
 
 
fizyka
DM

JnII
GJ

 
 
 
 
 
 
pom elektron
ZK

eksplo u ele
TW

eksplo u ele
TW

 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
dział gosp
JW

u_hist.i sp.
BK

 
 
 
j.polski
RJ

matematyka
MM

matematyka
MM

 
 
 
Śr  
 
 
C- K - P


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
JaI
Ma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
elem-tech-cy
WS

urz-elektron
WS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi